Суб’єкти управління житловим фондом

Natalia Volodymyrivna Moroz


Анотація


Вступ. Система управління житловим фондом в Україні є застарілою і неефективною та потребує трансформації. Оскільки суб’єкти є невід’ємною складовою системи управління, необхідно чітко визначити їх перелік і сутність.

Мета. Метою роботи є дослідження суб’єктів управління житловим фондом.

Метод (методологія). У роботі використано такі загальнонаукові методи, як узагальнення, синтез, аналіз, порівняння, абстрагування та індукція.

Результати. Пропонується класифікувати суб’єкти управління житловим фондом за ознакою взаємодії на суб’єкти безпосередньої взаємодії та суб’єкти опосередкованої взаємодії. До суб’єктів безпосередньої взаємодії віднесено таких учасників відносин на ринку надання послуг з управління житлом: власник житлового будинку або житлового комплексу, співвласник багатоквартирного будинку, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, споживач, виробник, виконавець, управитель. До суб’єктів опосередкованої взаємодії належать органи виконавчої влади: центральний орган виконавчої влади з питань житлово–комунального господарства та структурні підрозділи житлово–комунального господарства місцевих державних адміністрацій; органи місцевого самоврядування: місцеві ради та структурні підрозділи житлово–комунального господарства виконавчих комітетів місцевих рад. Запропоновано власні визначення понять«управитель», «суб’єкт управління житловим фондом». 


Ключові слова


житловий фонд; система управління; суб’єкт управління; управитель; об’єднання співвласників багатоквартирного будинку; житлово–комунальні послуги

Повний текст:

PDF

Посилання


The Verkhovna Rada of Ukraine: Economic Code of Ukraine (The Code of Ukraine). (2003). Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15. (in Ukrainian).

On the housing and communal services (2004). Law of Ukraine. Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1875-15 (in Ukrainian).

About the condominium (2001). Law of Ukraine. Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2866-14 (in Ukrainian).

The VerkhovnaRada of Ukraine: Housing Code of Ukraine. (Draft Code of Ukraine). (2009). Retrieved from: http://search. ligazakon.ua/l_doc2. nsf/link1/JF1S300B.html (in Ukrainian).

Rules of maintenance of residential buildings and adjacent territories (2005). State Committee of Ukraine on Housing and Municipal Economy. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0927-05 (in Ukrainian).

Standardization of services. Services for the management and maintenance of the residential complex (2010). Standardization of services. Services for the management and maintenance of the residential complex.

On the specifics of ownership in an apartment house (2013). Law of Ukraine. Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/417-19 (in Ukrainian).

The VerkhovnaRada of Ukraine: The Civil Code of Ukraine (The Code of Ukraine). (2003). Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (in Ukrainian).

On privatization of public housing (1992). Law of Ukraine. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2482-12 (in Ukrainian).

Spasibo-Fateeva, I. V. (2008). Ownership of auxiliary premises in residential buildings: Ukrainian reality. Civil legislation, 30, 84-97.

Serdyuk, T. V., Kravchuk, G. V. (2013). Condominiums as a factor reform the housing and utilities sector. Economic space, 76, 96-104.

Kaltaheyser, M., Lysenko, N., Pogorelova, V., Safiulina, C., Svyatotska, V., Sokolyuk, G. (2007). Establishment and operation of Condominiums: A practical guide. Kyiv, Institute for Local Development, 288.

The VerkhovnaRada of Ukraine: Tax Code of Ukraine (The Code of Ukraine). (2010). Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (in Ukrainian).

Babak, A., Levitsky, D., Lysenko, N., Pogorelova, V.,Rudenko V., Svyatotska, V. (2007). Management of dwellings: practical guide. Kyiv, Institute of Local Development, 160.

Mirza S. (2011). The contract for the provision of management services for tenement house. Kyiv, Kharkiv National University of Internal Affairs, 20.

Moroz, N. V. (2014). Essence of concept «manager» at the market of services in management habitation. Izhevsk, Problems of Economics and Management, 3(31), 71-74.

On Local Government in Ukraine (1997). Law of Ukraine. Retrieved from: http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр (in Ukrainian).

Guidelines for developing regulations on structural units of housing and communal services and construction as well as planning and architecture of local state administrations (2012). Order of the Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine. Retrieved from: http://search.ligazakon.ua/l_doc2. nsf/link1/FIN81863.html (in Ukrainian).


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022