Ефективність тарифної політики на підприємствах житлово-комунального господарства

Antonina Yuriivna Saraniuk


Анотація


Вступ. Тарифна політика є одним із найскладніших питань сфери житлово-комунального господарства, адже вона здійснює вплив не тільки на фінансово-економічний стан галузі, але й макроекономічну ситуацію в країні загалом: неефективне витрачання бюджетних коштів на оплату імпортних енергоносіїв, насамперед – природного газу, неможливість залучити кошти міжнародних фінансових організацій для підтримки фінансової стабільності в державі, посилення боргової залежності нашої країни та відсутність коштів для здійснення соціальних програм. Унаслідок недосконалої тарифної політики спостерігається небезпечна динаміка постійного погіршення фінансово-економічного стану підприємств житлово-комунального господарства.

Мета. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій щодо забезпечення ефективності тарифної політики на підприємствах житлово-комунального господарства України в сучасних умовах.

Метод (методологія). У процесі дослідження використовувались такі методи: узагальнення, аналіз, порівняння, синтез, індукція, статистичний аналіз.

Результати. Проаналізовано основні проблеми тарифної політики на підприємствах житлово-комунального господарства, що ускладнюють реалізацію вимог чинного законодавства щодо забезпечення тарифами економічно обґрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання житлово-комунальних послуг. Оцінено ефективність діяльності підприємств житлово-комунального господарства. Розглянуто негативні наслідки недосконалості механізму формування тарифів на комунальні послуги як для споживачів, так і для виробників. Обґрунтовано та розроблено рекомендації щодо забезпечення ефективності діяльності підприємств житлово-комунального господарства. Надано пропозиції щодо вдосконалення тарифоутворення з метою наближення тарифів до рівня, відповідного економічно обґрунтованим витратам на їх виробництво, транспортування та постачання.


Ключові слова


тарифна політика; економічна ефективність; економічно обґрунтований тариф; житлово-комунальне господарство; витрати; комунальні послуги

Повний текст:

PDF

Посилання


Chyzh, V. I. (2005). Information security management costs of housing and communal services (theory and practice). Lugansk: ENU named after Dahl.

Onischuk, G. (2001). The economy of housing and communal services, new approaches to the formation of pricing and tariff policy. Economy of Ukraine, 7, 22-28.

Poluyanov, V. P. (2007). Building Monogram for the optimal tariff for water supply to the population. Proceedings of DonNTU, 31-3, 219-224.

Fylyuk, G. M. (2001). Financial and economic aspects of tariff policy in natural monopolies markets. Finance of Ukraine, 2, 55-62.

Senchuk I. (n.d.). The order of formation and approval of tariffs for housing and communal services in Ukraine. Retrieved from : http://pravo.org.ua/administratywni-posluhy/1680-poriadok-formuvannia-ta zatverdzhennia-taryfiv-na-zhytlovo-komunalni-posluhy-v-ukraini.html.

Matejko, C. (n.d.). Features and problems komunaltniy tariff policy in the area of Ukraine. Retrieved from : http://masters.donntu.edu.ua.

The Law of Ukraine "On housing services" on June 24, 2004 №1875-IV. (2004). Retrieved from: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1875-15/page2.

Ukraine utility. Statistics. (2012). Retrieved fromhttp://statistic.jkg-portal.com.ua/ua/statistic/dinamka-debtorskoji--ta--kreditorskoji--zaborgovanost-zhkg-za-perod--z-pochatku-2012-roku.

Passport Housing Ukraine. (2014). Retrieved from : http://www.minregion.gov.ua/zhkh/reforma-zhitlovo-komunalnogo-gospodarstva/pasport-zhitlovo-komunalnogo-gospodarstva-ukrayini-stanom-na-01-01-2014-672745.

Ministry of Regional Development, Construction and Housing. Economy and tariff policy. Payment of public utility services. (2015). Retrieved from http://www.minregion.gov.ua/zhkh/ekonomika-ta-taryfna-polityka/

Rovenchak, T. G. (2013). The tariff policy – one of the directions of reforming housing. Retrieved from : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Stmkb_2013_1_25.pdf.

Ministry of Regional Development, Construction and Housing. Economy and tariff policy. Information about tariffs for heating. (2015). Retrieved fromhttp://www.minregion.gov.ua/attachments/content-attachments/774/TEPLO01.01.15.pdf

Cabinet of Ministers of Ukraine on June 1, 2011 № 869 "On ensuring a unified approach to the formation of tariffs for housing and communal services". (2011). Retrieved fromhttp://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/869-2011-п

Rybanchuk, V. L. (n.d.). Foreign experience of formation and management of the housing and communal services. Retrieved from: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=484.

Regulations on State Inspectorate of Ukraine on the control over prices. (2015). Retrieved from http://dci.gov.ua/polojennya.html.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022