Категорія інтересу як об’єкт гармонізованого управління і менеджменту

Vira Ivanivna Vartsaba


Анотація


У статті на основі аналізу наукових уявлень про зміст економічної категорії інтересу продемонстровано, що більшість відомих результатів досліджень, інтерпретацій, трактувань і оцінок цього багатогранного поняття з позицій можливостей і засобів гармонізованого управління інтересами різних суб’єктів ринкових стосунків залишаються досить нечіткими. Зважаючи на це, метою роботи є інтерпретація поняття «інтерес суб’єкта господарської діяльності» в контексті розгляду категорії інтересу як об’єкта гармонізації, яка, реалізуючись через методи, технології, механізми та інструменти зближення інтересів, певним чином сприяє підвищенню рівня досконалості вирішення проблем. Суть поняття «гармонізація інтересів» полягає в їх узгодженості у часі та просторі з метою розвитку системи, яка є множиною суб’єктів – носіїв цих інтересів. У результаті запропоновано оригінальне трактування поняття «економічний інтерес» у вигляді геометричної моделі – лінійного континууму можливих варіантів його задоволення, позиційованих між двома точками: економічним егоїзмом та – економічним альтруїзмом, між якими знаходиться збалансоване значення економічного інтересу. Обґрунтовано, що проблема комплексного врахування в процесах управління сталим розвитком соціально-економічних систем економічних, екологічних і соцііальних інтересів людей з позицій їх гармонізації через процеси і процедури управління є недостатньо вивченою. З використанням лінійного континууму запропоновано модель економічно-екологічно-соціального простору соціально-економічної системи з демонстрацією прикладів гармонізованих цілей розвитку, яких слід досягнути в результаті управління гармонізацією інтересів суб’єктів діяльності, які знаходяться в цьому просторі. Модель економічно-екологічно-соціального простору СЕС з прикладами гармонізованих і дисгармонізованих цілей розвитку може бути рекомендована для застосування в процесі і процедурах виконання функцій управління СЕС: планування (стратегічне і тактичне), організовування, мотивації та контролю. Наслідком використання запропонованої моделі стане припинення наростання диференціації і дезінтеграції інтелектуальних, фінансових, фізичних і природних ресурсів учасниками ринкових стосунків у СЕС. 


Ключові слова


категорія; економіка; інтерес; система; управління; гармонізація; континуум; альтруїзм; егоїзм; баланс; модель; результат

Повний текст:

PDF

Посилання


Gegel', F. (1935). Sochinenija. Moscow: Gosudarstvennoe social'no-jekonomicheskoe izdatel'stvo.

Interes. Slovnyk ukrainskoi movy. Akademichnyi tlumachnyi slovnyk (n.d.). Retrieved from: http://sum.in.ua/s/interes.

Interes. Istoriia Ukrainy. Histua. (n.d.).Retrieved from: http://histua.com/slovnik/i/interesi-lyudski.

Interest. (n.d.). TheFreeDictionary. Retrieved from: http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/interest.

Interest. (n.d.). Dictionary.com. Retrieved from: http://dictionary.reference.com/browse/interest.

Interest. (n.d.). Business Dictionary. Retrieved from: http://www.businessdictionary.com/definition/interest.html.

Sirenko, V. (1993). Apparat gosudarstvennogo upravlenija: interesy i dejatel'nost'. Kyiv: Naukova dumka.

Sirenko, V. F. (2006). Interesy, vlast', korrupcija. Kyiv: Orіjani.

Hryhoriev, V. A. (2009). Poliaryzatsiia interesiv u systemi publichnoi vlady: konstytutsiino-pravovi aspekty. Chasopys Kyivskoho universytetu prava, 2, 76-83.

Rych, M. I. (2013). Osoblyvosti zastosuvannia metodiv analizu zatsikavlenykh storin v sotsialnykh ta komertsiinykh proektakh. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system, 15, 65-70.

Vasylevska, T. (2007). Konflikt interesiv yak problema etyky derzhavnoho sluzhbovtsia. Visnyk Natsionalnoi akademiii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, 3, 58-66.

Yermoshenko, M. M. (n.d.). Natsionalni ekonomichni interesy: realizatsiia i zakhyst. Retrieved from: http://www.nam.kiev.ua/ape/n_01_1-2/yermosh.htm.

Fostyk, B. (2009). Zabezpechennia natsionalnykh ekonomichnykh interesiv Ukrainy v umovakh SOT. Mizhnarodna ekonomichna polityka, 10-11, 131-145.

Braslavets, O. Yu. (n.d.). Spivvidnoshennia interesiv uchasnykiv podatkovoho protsesu v systemi derzhavnoho rehuliuvannia natsionalnoho hospodarstva. Efektyvna ekonomika. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1038.

Storoshchuk, B. D. (2004). Ekonomichni interesy rehionu v umovakh transformatsiinoi ekonomiky. Chernivtsi.

Bohdan, N. M. (n.d.). Realizatsiia ekonomichnykh interesiv rehionu yak umova zabezpechennia rehionalnoho rozvytku. Ofitsiinyi sait KhNAHKh. Retrieved from: http://eprints.kname.edu.ua/32316/1/14.pdf.

Komarnytskyi, I. F. & Storoshchuk, B. D. (2002). Orhanizatsiino-pravovi zasady realizatsii ekonomichnykh interesiv rehionu. Nauk. visn. ChNU im. Yu. Fedkovycha: Zb. nauk. pr., 162, 9-13.

Byk, L. (n.d.). Sotsialno-ekonomichni interesy rehioniv. Rehionalnyi tsentr naukovoho zabezpechennia APV v Ternopilskii oblasti. Retrieved from: http://conftiapv.

at.ua/publ/konf_6_7_12_2012_r/sekcija_5_ekonomichni_nauki/socialo_ekonomichni_interesi_regioniv/53-1-0-2106.

Boiko, S. B. (n.d.). Mizhbiudzhetne rehuliuvannia ta interesy rehioniv v Ukraini. Ekonomichni naukovi internet-konferentsii. Retrieved from: http://www.economy-confer.com.ua/full-article/996.

Kovalska, K. (2011). Sutnist i osoblyvosti upravlinnia konfliktamy interesiv u korporatsiiVisnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. T. Shevchenka. Ekonomika, 121-122, 86-89.

Ptashenko, L. O. (2009). Zbalansovanist ekonomichnykh interesiv: innovatsiini napriamy derzhavnoho i korporatyvnoho stratehichnoho upravlinnia. Kyiv: TsUL.

Varcaba, V. I. & Dvirko, Ju. V. (2008). Mehanizm ucheta interesov subektov korporativnogo upravlenija predprijatiem. Biznesinform, 12(2), 90-92.

Liashenko, O. (2013). Ekonomichni interesy steikkholderiv pidpryiemstva: dialektychna vzaiemodiia, systematyzatsiia vybir sposobiv uzghodzhennia. Visnyk TNEU, 2, 54-61.

Kalynychenko, M. P. (2013). Harmonizatsiia ekonomichnykh interesiv u systemi marketynhovoho upravlinnia promyslovym pidpryiemstvom. Ekonomika promyslovosti, 3(63),119-128.

Ekonomichna entsyklopediia. (2000). Kyyiv: Akademiia.

Ekonomichnyi slovnyk-dovidnyk (1995). Kyiv: Femina.

Babyna, O. E. & Lozova, Yu. P. (2013). Ekonomichni interesy v systemi rynkovykh vidnosyn. Kyivska derzhavna akademiia vodnoho transportu. Retrieved from: www.maritime.kiev.ua/uploads/Jurnal/1(16_2013)/75.

Kanapuhin, P. A. (2008). Sistema jekonomicheskih interesov i zakonomernosti ee razvitija. Problemy sovremennoj jekonomiki, 3 (27). Retrieved from: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2075.

Jakunina, I. N. (2011). Transformacija sistemy jekonomicheskih interesov v uslovijah stanovlenija postindustrial'noj jekonomiki. Tambov.

Zhukova, E. B. (2012). Vzaimodejstvie jekonomicheskih i institucional'nyh interesov v postindustrial'noj jekonomike. Saratov.

Bohdan, N. M. (2013). Teoretychni aspekty vzaiemodii ekonomichnykh interesiv okremykh subiektiv iz suspilnymy interesamy. Komunalne hospodarstvo mist, 106, 216-221.

Balans zahalnoderzhavnykh i rehionalnykh interesiv — kliuchovyi napriam biudzhetnoi polityky. (2014). Retrieved from: http://www.info-kmu.com.ua/2014-01-31-000000pm/article/18030170.html.

Molodtsov, O. V. (2006). Sutnist politychnoi merezhi yak modeli predstavnytstva ta realizatsii interesiv subiektiv terytorialnoho rozvytku. Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho. Retrieved from: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/dutp/2006-1/txts/POLITICHNI/06movstr.pdf.

Mel'nik, E. A. (1999). Sochetanie jekonomicheskih interesov regiona i hozjajstvujushhih subektov. Pjatigorsk.

Stadnik, I. S. (2006). Soglasovanie interesov subektov jekonomiki kak uslovie jekonomicheskogo rosta. Stavropol'.

Simchenko, M. O., Ablialimov, E. R., Chachua, Yu. O. (n.d.). Suchasni pidkhody do uzghodzhennia interesiv pidpryiemstva zi subiektamy hospodariuvannia. Efektyvna ekonomika. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1073.

Genkin, A. (1993). Sistema jekonomicheskih interesov i social'naja garmonija. Voprosy jekonomiki, 6, 147-150.

Sirotovskij, A. S. (2012). Osobennosti garmonizacii jekonomicheskih interesov subektov rynka v sovremennoj jekonomike. Saratov.

Klejner, G. (2008). Strategija sistemnoj garmonizacii jekonomiki Rossii. Jekonomicheskie strategii, 05-06, 72-79. Retrieved from: http://kleiner.ru/wp-content/uploads/2014/12/Strategiya-sistemnoy-garmonizatsii-e%60konomiki-Rossi.pdf.

Muratov, A. (2012). Garmonizacionnyj podhod k upravleniju jekonomicheskimi sistemami. Retrieved from: http://uecs.ru/uecs41-12012/item/l 342-2012-05-14-06-3 8-05.

Popova, N. M. & Sharipova, O. S. (2011). Pidkhody do vyznachennia optymalnykh ekonomichnykh rezultativ harmonizatsii upravlinskoi diialnosti. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 5(3), 138–141.

Sharipova, O. S. & Nadon, A. A. (2012). Harmonizatsiia diialnosti yak protses zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva. Upravlinnia proektamy ta Rozvytok vyrobnytstva: zb. nauk. pr. Luhansk: vyd-vo SNU im. V. Dalia, 1 (41), 50-55. Retrieved from: http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/41/12sosebp.pdf.

Bezbozhnyi, V. L. (2010). Harmonizatsiinyi pidkhid do zabezpechennia sotsialno-ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva. Ekonomika. Menedzhment. Pidpryiemnytstvo. Zb. Nauk. prats Skhidnoukrainskoho NU im. V. Dalia, 22(2), 54-60.

Popova, N. M. (2011). Harmonizatsiia yak faktor pidvyshchennia ekonomichnoi bezpeky diialnosti pidpryiemstv. Visnyk SNU im. V. Dalia. Luhansk: SNU im. V. Dalia, 3 (2), 174-180.

Liashenko, O. M. (2009). Harmonizatsiia interesiv – landshaft upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva. Aktualni problemy ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku rehioniv Ukrainy: zb. tez Vseukrainskoi nauk. -prakt. internet-konferentsii. Dnipropetrovsk: DDFA.

Bohomolova, N. I. (n.d.). Osoblyvosti rozvytku harmonizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu pryskorennia zaliznychnykh perevezen. Efektyvna ekonomika. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=117.

Stativka, N. V. (2008). Harmonizatsiia interesiv subiektiv ekonomichnoho prostoru v protsesi derzhavnoho rehuliuvannia ekonomiky. Retrieved from: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2008-1/doc/1/08.pdf.

OECD/DAC. Strategies for Sustainable Development: Practical Guidance for Development Cooperation. (2001). Retrieved from: http://www.oecd.org/dataoecd/34/10/2669958.pdf.

UNCSD. Guidance in Preparing a National Sustainable Development Strategy: Managing Sustainable Development in the New Millennium. (). [Elektronnyi resurs] / UNCSD Background Paper 13. DESA/DSD/PC2/BP13, 2002. 46 r. – Rezhym dostupu:http://www.undp.org/fssd/docs/guidprepnsds.pdf.

Natsionalna paradyhma staloho rozvytku Ukrainy. (2012). Kyiv: Derzhavna ustanova "Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy".

Khvesyka, M. A. & Lyzuna, S. O. (2013). Suchasni napriamy ekonomichnoho zabezpechennia ratsionalnoho pryrodokorystuvannia v Ukraini. Kyiv: DU IEPSR NAN Ukrainy.

Havrylyshyn, B. & Vovk, V. (n.d.). Stratehiia staloho rozvytku ta yevropeiska model «eko-sotsialnoi rynkovoi ekonomiky» yak osnova konkurentozdatnosti Ukrainy v suchasnu epokhu. Analitychna zapyska ta rekomendatsii novii vladi. Retrieved from: http://www.greenkit.net/Members/intereco/strategy.

Libanova, O. M. (2011). Suspilna modernizatsiia v konteksti suchasnykh sotsialnykh vyklykiv. Ukraina na shliakhu do yevropeiskoi sotsialnoi derzhavy: zb. materialiv mizhnar. konf.; 26 trav. 2011 r. Kyiv.: KNEU.

Zghurovskyi, M. Z., Matoryna T. A., Prylutskyi, D. O., Abroskin, D. A. (2008). Hlobalne modeliuvannia protsesiv staloho rozvytku v konteksti yakosti ta bezpeky zhyttia liudei. Systemni doslidzhennia ta informatsiini tekhnolohii, 1, 7-32.

Holubets, M. A. (2002). Fundamentalni pytannia rehionalnoi polityky staloho rozvytku. Sotsialno-ekonomichni doslidzhennia v perekhidnyi period. Rehionalna polityka staloho rozvytku: pryntsypy formuvannia, mekhanizmy realizatsii, 5. Lviv.

Klimenko, O. V. (2008). Formuvannia sotsio-ekoloho-ekonomichnoi systemy v rehioni v konteksti staloho rozvytku. Kommunalnoe khaziaistvo horodov, 82, 137-141.

Petrenko, V. P., Paliichuk, M. V., Pobihun, S. A., Vytvytskyi, Ya. S. (2009). Do rozrobky informatsiohennoi modeli staloho rozvytku rehionalnykh suspilnykh system. Modeliuvannia rehionalnoi ekonomiky, 1(13), 80-91.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022