Конкурентоспроможність продукції машинобудівної промисловості

Tetiana Anatoliivna Kalna


Анотація


У статті порушено проблему кризового становища машинобудівної промисловості України — однієї з основних галузей економіки. Зазначено взаємозв'язок між конкурентоспроможністю, машинобудуванням та економікою загалом. Розкрито питання актуальності конкурентоспроможності продукції машинобудівної промисловості на сьогодні і зосереджено увагу на необхідності зробити певні кроки для виходу з кризового становища та покращення функціонування галузі економіки надалі.

У роботі також розглянуто динаміку обсягів реалізації промислової продукції в Україні взагалі та безпосередньо динаміку обсягів реалізації машинобудівної продукції. Проаналізовано ситуацію зі станом машинобудівної промисловості протягом 2010-2014 років, тобто зазначено основну мету — висвітлено сучасний стан продукції промисловості та машинобудівних підприємств України.

Методологічним підґрунтям дослідження є сукупність наукових методів системного та порівняльного аналізу, що забезпечило всебічність аналізу становища та розвитку продукції машинобудівної промисловості в Україні, її конкурентоспроможності на світовому ринку. Під час роботи застосовано такі наукові методи пізнання, як аналіз, наукове узагальнення, порівняння, економіко-статистичний аналіз.

Дослідженням окресленої теми займалося багато вітчизняних вчених. Завдяки їх доробку маємо низку певних висновків. Через їх використання сформульовано певні проблеми цієї теми та запропоновано шляхи подолання перешкод, здійснено оцінку стосовно перспективи розвитку конкурентоспроможності продукції машинобудівної промисловості зокрема та машинобудівної промисловості загалом.

У статті надано пропозиції щодо покращення становища машинобудівної промисловості України, а також щодо підвищення конкурентоспроможності продукції цієї промисловості через спеціалізацію, реконструкцію, модернізацію тощо шляхом проведення реформ. Вони можуть бути втілені за допомогою інвестування, приватизації, державної підтримки та ін.

Розгляд зазначеної теми з відображення проблем і рекомендацій їх подолання є дуже корисним як для пересічного громадянина, так і для економістів, інвесторів, аналітиків, політиків та інших зацікавлених осіб.


Ключові слова


конкуренція; конкурентоспроможність; попит; інвестиційна привабливість; машинобудування; інноваційна активність; модернізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Vasylenko, Yu. A. (2008). Market analysis in Ukraine [Analiz rynku v Ukraini]. Kherson: KhNTU.

Kostenko, T. D. (2012). Economic analysis and diagnostics of modern enterprise. [Ekonomichnyj analiz i diahnostyka stanu suchasnoho pidpryiemstva]. Kyiv: Nauka.

State Statistics Committee of Ukraine. (2015). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua.

Beztilesna, L. M. (2012). Mechanisms to ensure sustainable competitiveness of large industrial enterprises [Mekhanizm zabezpechennia staloi konkurentospromozhnosti velykoho promyslovoho pidpryiemstva]. Kyiv: Ekonomist, 38-43.

Makohon, Yu. V. (2009). Marketing policy in the management of industrial production competitiveness: monograph [Marketynhova polityka v systemi upravlinnia konkurentospromozhnistiu promyslovoi produktsii: monohrafiia]. Kramators'k: DDMA.

Vasiukov, O. Ya. (2013). Engineering in Ukraine [Mashynobuduvannia v Ukraini]. Kherson.

Borodina, O. M. (2011). The competitiveness of economy of Ukraine: status and prospects of improvement: monograph [Konkurentospromozhnist' ekonomky Ukrainy: stan i perspektyvy pidvyschennia: monohrafiia]. Kyiv: Osnova.

Mosij, A. V. (2011). Analysis of domestic engineering [Analiz rozvytku vitchyznianoho mashynobuduvannia]. Retrieved from http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/ 11mobrvm.pdf.

Horbashevs'ka, M. O. (2011). Prospects of cooperation between Ukraine and the EU as an example of machine-building complex [Perspektyvy spivpratsi Ukrainy z YeS na prykladi mashynobudivel'noho kompleksu]. Naukovyj visnyk Volyns'koho natsional'noho universytetu im. Lesi Ukrainky,11, 253-257.

Kondratenko, O. V. (2011). Grocery aspect of competitive power engineering enterprises [Produktovyj aspekt upravlinnia konkurentnoiu spromozhnistiu mashynobudivnykh pidpryiemstv]. Kyiv: KPI , 9, 121-125.

Dvyhun, A. A. (2008). The competitiveness of industrial production: socio-economic [Konkurentospromozhnist' promyslovoho vyrobnytstva: sotsial'no-ekonomichnyj]. Donets'k: Osvita.

Malaschuk, D. V. (2013). Features innovative potential engineering Ukraine [Osoblyvosti innovatsijnoho potentsialu mashynobuduvannia Ukrainy]. Kyiv: Pravo, 2, 111-120.

Maksymenko, M. N. (2012). Scientific breakthrough engineering [Naukovyj proryv mashynobuduvannia]. Kherson: KhNTU.

Osaulenko, O. H. (2014). Statistical Yearbook of Ukraine for 2014 [Statystychnyj schorichnyk Ukrainy za 2014 rik] from http://ecopravo.org.ua/stat/yearbook_2014_ua.pdf.

Tairov, Ya. K. (2013). Problems of modern engineering [Problemy suchasnoho mashynobuduvannia]. Kherson: KhNTU.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2021