Результати діяльності підприємства в контексті інтелектуалізації персоналу

Sviatoslav Yaroslavovych Kis


Анотація


У статті процеси функціонування, удосконалення та розвитку діяльності підприємства здійснено з використанням відомої інтерпретації соціально-економічної системи у вигляді типової управлінської пари «суб’єкт – об’єкт» з прямим впливом суб’єкта на об’єкт і зворотним зв’язком. При цьому доведено, що зазначена модель може бути використана в якості одного із варіантів спрощеного відображення результатів діяльності підприємств як наслідку інтелектуалізації їх персоналу. Виявлено, що запропоновані вітчизняними науковцями коефіцієнти трансформації, а також порядок їх розрахунку не дозволяють ідентифікувати залежність результату діяльності від рівня інтелектуалізації суб’єкта та об’єкта управління. Зважаючи на це, реінтерпретовано аналітичний опис схеми охопленої зворотним зв’язком типової управлінської пари із урахуванням інтелектуалізації персоналу, який базується на встановлені лінійних функціональних залежностей між коефіцієнтами трансформації та рівнем інтелектуалізації управлінського (суб’єкт управління) та виконавчого (об’єкт управління) персоналу. Для оцінки рівня інтелектуалізації персоналу підприємств запропоновано використовувати характеристики особистих якостей інтелектуального керівника та інтелектуального виконавця, рівень їх професійної підготовки, а також готовність до використання (рівень володіння) сучасних технологій та технічних засобів. Відповідний порядок розрахунку  базується на використанні вагових коефіцієнтів, які вказують на рівноцінний ступінь вагомості певного параметру чи їх сукупності. Подання трансформації ресурсів у результати з урахуванням рівня інтелектуалізації персоналу підприємства дає можливість не тільки констатувати, але й впливати на результат діяльності через зміну значень коефіцієнта трансформації. При цьому, обґрунтовано необхідність урахування прогнозу можливого зростання вартості результату порівняно з вартістю витрачених ресурсів. Відомий в управлінській та технічній науці коефіцієнт зворотного зв’язку  запропоновано вважати тотожним рівню інтелектуалізації персоналу підприємств. За результатами проведених досліджень зроблено висновок про наявність мультиплікаційного ефекту інтелектуалізації, який підсилює, забезпечує або компенсує дію інших неінтелектуалізаційних чинників. 


Ключові слова


підприємство; інтелектуалізація; результати діяльності; трансформація; персонал; рівень інтелектуалізації

Повний текст:

PDF

Посилання


Kis, S. Ya. (2014). Problemy intelektualizatsii rozvytku sotsialno-ekonomichnykh system. Ekonomic analysis, 18 (1), 25-33.

Kis, S. Ya. (2015). Intelektualizatsiia ta rezultaty diialnosti pidpryiemstv: determinatsiia vzaiemozalezhnosti. V Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia “Teoriia i praktyka stratehichnoho upravlinnia rozvytkom haluzevykh i rehionalnykh suspilnykh system” (20-22 travnia 2015 roku), m. Ivano-Frankivsk. – Ivano-Frankivsk: p-ts Holinei O.M., 134-136.

Petrenko, V. P. & Danyliuk-Chernykh, I. M. & Kyba, L. M. & Shvydkyi, E. A. (2010). Analiz teoretychnykh zasad interpretatsii protsesu yak obiekta upravlinnia. Zbirnyk naukovykh prats. Lutskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet. Ekonomichni nauky. Seriia “Ekonomika ta menedzhment”, 7 (2), 143-153.

Lansman, V. A. (2012). Teoretychni aspekty systemy upravlinnia personalom suchasnoho pidpryiemstva. Ofitsiinyi sait KharRI NADU pry Prezydentovi Ukrainy. Retrieved from: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/2/22.pdf.

Petrenko, V. P. (1995). Do stvorennia modeli typovoi upravlinskoi pary sotsiotekhnichnykh system. Tezy naukovo-tekhnichnoi konferentsii profesorsko-vykladatskoho skladu universytetu. – Ivano-Frankivsk: IFDTUNH.

Sukhodolia, O. M. (2005). Systemnyi analiz mekhanizmiv derzhavnoho upravlinnia u sferi enerhoefektyvnosti. Retrieved from: http://www.academy.gov.ua/ej/ej2/txts/soc/05somuse.pdf.

Fadieieva, I. H. & Petrenko, V. P. (2015). Upravlinnia finansamy i finansovyi menedzhment v sotsialno-ekonomichnykh systemakh: tradytsiia, spetsyfika, innovatsiini pidkhody. I Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «Finansovo-kredytna systema: vektor rozvytku dlia Ukrainy», 23-25 kvitnia 2015 r. Uzhhorod: UNU.

Petrenko, V. P. & Dzvinchuk, D. I., Nemchuk, O. V. (2012). Teoretychna reinterpretatsiia sutnosti i dii zvorotnykh zviazkiv yak osnovy intehratsiinykh protsesiv v upravlinni sotsialno-ekonomichnymy systemamy. Menedzhment, marketynh ta intelektualnyi kapital v hlobalnomu ekonomichnomu prostori. – Kharkiv: Tsyfrova drukarnia #1.

Fadieieva, I. H. (n.d.). Rol dodatnoho zvorotnoho zviazku v synerhichnomu rozvytku korporatsii. Retrieved from: http://www.rusnauka.com/32_PVMN_2011/Economics/9_97541.doc.htm.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022