Development of the theoretical aspects of the organizational support of innovative activities at the enterprice

Hanna Volodymyrivna Demchenko


Abstract


In the current economic environment innovation is a key factor that enhances product quality and competitiveness. The success of innovation depends largely on its organizational support.

The purpose of the article is the further development of theoretical positions of "organizational support" and the essence definition of the concept of "organizational support innovation" and its structure.

The works of domestic and foreign scientists who have analyzed the issues of organizational support of the company are the theoretical and methodological basis of the research.

The following methods are used in the research: the method of comparison (for analysis of approaches to the definition of "organizational support"), deduction method (to create the definitions of "organizational support" and "organizational support of innovation activity by three different approaches), method of analysis (to determine the structure of the "organizational support of innovation activity "). The materials of international organizations and the results of scientific works of Ukrainian and foreign scientists, data on the Internet are the information base of the research.

The paper describes theoretical approaches to essence definition of the concept "organizational support". It has been outlined the essence of the concept "organizational support of  innovation activity" in the current market conditions. Definition of organizational support is analyzed under different approaches: structural, regulatory, process and system one. Theadvantages and disadvantages of these approaches are determined. A definition of "organizational support" and "organizational support of innovation activity" are worked out. The structure of organizational supportof  innovation activity on the enterprise is determined.

Scientific novelty lies in deepening theoretical positions of organizational support in defining the essence of the concept of "organizational support of innovation activity" and its structure.

The practical significance of the results is the possibility of  future use of research achievements in order to improve the organization of the innovation process in the enterprise.


Keywords


innovation; innovative activities; organizational support; organizational support of innovative activities; competition; structure

Full Text:

PDF

References


Bloomberg Business. (2006). Retrieved from: http://www.bloomberg.com/bw/stories/2006-04-23/chart-the-enemies-of-innovation.

Glushсhenko, I. I. (2006). Sistema strategicheskogo upravlenija innovacionnoj dejatel'nost'ju. OOO NPC «Kryl'ja».

Hrynov, A. V. (2003). Innovatsiinyi rozvytok promyslovykh pidpryiemstv: kontseptsiia, metodolohiia, stratehichne upravlinnia. Kharkiv: INZhEK.

Hrynova, V. M. & Vlasenko, V. V. (2005). Orhanizatsiini problemy innovatsiinoi diialnosti na pidpryiemstvakh. Kharkiv: INZhEK.

Illiashenko, S. M. (2005). Upravlinnia innovatsiinym rozvytkom. Sumy: Universytetska knyha; Kyiv: Kniahynia Olha.

Fathutdinov, R. A. (2006). Innovacionnyj menedzhment. SPb.: Piter.

Jansen, F. (2002). Jepoha innovacij. Moscow: INFRA-M.

Ostrovierkhova, H. V. (n.d.). Sutnist ta struktura orhanizatsiinoho zabezpechennia innovatsiinoi diialnosti. Retrieved from: : http://eprints.kname.edu.ua/29738/1/45.pdf.

Evsjukov, K. N. & Kolin, K. K. (1977). Osnovy proektirovanija informacionno-vychislitel'nyh sistem. Moscow : Statistika.

Moiseenko, E. V. & Lavrushina, E. G. (n.d.). Informacionnye tehnologii v jekonomike. Retrieved from: http://abc.vvsu.ru/Books/up_inform_tehnol_v_ekon/page0009.asp.

Hohlova, I. G. (2013). Metodicheskij podhod k jekonomicheskomu obosnovaniju vybora strategii tehnicheskogo perevooruzhenija promyshlennogo predprijatija: avtoref. diss. kand. jekon. nauk. Penza.

Andreeva, V. I. (2009). Organizacionnoe obespechenie raboty s kadrovoj dokumentaciej. Spravochnik kadrovika, 03, 77-85.

Jarullina, F. H. (2008). Formirovanie organizacionno-jekonomicheskogo mehanizma investirovanija tehnicheskogo perevooruzhenija promyshlennogo proizvodstva: avtoref. diss. kand. jekon. nauk. Moscow.

Bolbotenko, I. V. (2003). Orhanizatsiia zakhodiv z tekhnichnoho pereozbroiennia vyrobnytstva v suchasnykh umovakh hospodariuvannia. Kommunalnoe khoziaistvo horodov : nauchno-tekhnycheskyi sbornyk, 50, 90-94.

Kardashevskij, V. V. (n.d.). Administrativno-pravovoe i organizacionnoe obespechenie ispolnenija upravlencheskih reshenij shtabnymi podrazdelenijami organov vnutrennih del : po materialam Glavnogo upravlenija vnutrennih del g. Moskvy. Retrieved from: http://www.dissercat.com/content/administrativno-pravovoe-i-organizatsionnoe-obespechenie-ispolneniya-upravlencheskikh-reshen.

Yermoshenko, M. M., Yerokhin, S. A., Shandra, V. M., Humeniuk, O. I. (2008). Rozvytok promyslovosti na investytsiino-innovatsiinykh zasadakh. Orhanizatsiino-ekonomichni aspekty innovatsiinoho onovlennia natsionalnoi ekonomiky. Kyiv : NAU.

Kolesnikov, H. O. (n.d.). Mizhnarodnyi slovnyk. Retrieved from: http://ebooktime.net/book_294_glava_18_Obiekty_vplyvu_.html.

Gladkij, V. I. (1998). Kadastrovye raboty v gorodah. Novosibirsk : Nauka.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023