Формування ефективного інфраструктурного забезпечення інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки

Olha Ivanivna Melnyk


Анотація


Вступ. Визначено, що забезпечувальною складовою розвитку системи інноваційного підприємництва є формування інфраструктури його підтримки, яка спрямована на створення дієвих горизонтальних та вертикальних зв’язків між суб’єктами підсистем інноваційного підприємництва в процесі досягнення останнім цілі. Відтак, предметом дослідження є теоретичні та практичні засади формування ефективного інфраструктурного забезпечення інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки для його перманентного прискореного зростання.

Метою статті є дослідження особливостей сучасної інфраструктури підтримки розвитку інноваційного підприємництва і обґрунтування на цій основі практичних рекомендацій щодо вдосконалення його інфраструктурного забезпечення в аграрному секторі економіки України.

Метод (методологія). На основі абстрактно-логічного методу виявлено сутність та особливості інфраструктурного забезпечення інноваційного підприємництва в Україні. Використовуючи дані спостереження та метод моделювання обґрунтовано напрями формування інфраструктури підтримки інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки поетапним її удосконаленням.

Результати. У сучасних умовах інфраструктура підтримки інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки розвивається фрагментарно за регіонами. На сьогодні не оптимізовано мережу суб’єктів інноваційної інфраструктури, що пов’язано із відсутністю єдиної політики та концепції розвитку інноваційного підприємництва. Відтак, враховуючи світовий досвід та зважаючи на вітчизняні особливості інноваційного розвитку, запропоновано формування мережі із оптимальної кількості інноваційних структур, які забезпечуватимуть формування інфраструктури підтримки інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки. Крім того, враховуючи фрагментарну наявність деяких інноваційних структур у регіонах, обґрунтовано їх трьохетапне об’єднання в аграрний інноваційний територіальний кластер, для чого розроблено організаційну схему такої інституції для Миколаївської області, що об’єднає усіх зацікавлених суб’єктів-учасників та суб’єктів-споживачів і сформує сприятливе середовище для розвитку підсистем інноваційного підприємництва в регіоні. Сформульовані пропозиції можуть бути використані на регіональному та державному рівнях з метою побудови системи ефективного інноваційного підприємництва як засобу розвитку аграрного сектора України. 

 


Ключові слова


інноваційне підприємництво; аграрний сектор економіки; інфраструктура підтримки інноваційного підприємництва; науковий парк; інноваційний кластер; бізнес-парк

Повний текст:

PDF

Посилання


Hlebova, A. H. (2012). Selskokhoziaistvennoe konsultyrovanye kak faktor ynnovatsyonnoho razvytyia APK [Agricultural consultancy as a factor of innovation development of AIC]. Tver: AhrosferA TvHSKhA.

Nemchenko, A. B., Nemchenko, T. B. (2010). Biznes-inkubatory v sferi suchasnoi derzhavnoi pidtrymky rozvytku rehionalnoi innovatsiinoi infrastruktury [Business incubators in the field of contemporary state support of regional innovation infrastructure]. Naukovi pratsi KNTU. Ekonomichni nauky [Proceedings KNTU. Economics], 17, 36-42.

Sirenko, N. M. (2010). Upravlinnia stratehiieiu innovatsiinoho rozvytku ahrarnoho sektora ekonomiky Ukrainy [Management strategy of innovative development of the agricultural sector Ukraine]. Mykolaiv.

Analiz zakonodavstva Ukrainy u sferi doslidzhen, rozrobok ta innovatsiinoi diialnosti ta propozytsii shchodo dopovnen do zakonodavstva. (2011). [Analysis of legislation of Ukraine in the field of research, development and innovation activities and proposals for amendments to legislation]. Vdoskonalennia stratehii, polityky ta rehuliuvannia innovatsii v Ukraini: proekt YeS [Enhance Innovation Strategies, Policies and Regulation in Ukraine: EU project]. Kyyiv: Feniks.

Kropyvko, M. F. (2013). Pidvyshchennia konkurentospromozhnosti ta sotsialnoi spriamovanosti ahropromyslovoho vyrobnytstva na osnovi rozvytku klasternykh system [Increasing competitiveness and social orientation of agriculture production through the development of cluster systems]. Ekonomika APK [The economy of agrarian and industrial complex], 3, 3-16.

International Association of Science Parks and Areas of Innovatoin. Retrieved from: http://www.iasp.ws.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022