Значення санаційного аудиту в системі антикризового управління підприємством

Deniza Vadymivna Dolbnieva


Анотація


Вступ. В умовах сьогодення ціла низка вітчизняних підприємств зазнала значного впливу наслідків фінансової кризи минулих років та досі перебуває у важкому фінансовому становищі, що межує з банкрутством та ліквідацією. Однак серед них є частка підприємств, що мають достатній потенціал розвитку та за умов їх фінансового оздоровлення спроможні надалі нормально працювати та відновити свою платоспроможність. З огляду на це, застосування системи антикризового управління підприємством, невід’ємним елементом якої стане санаційний аудит, є передумовою виходу значного числа вітчизняних підприємств з фінансової кризи, уникнення їх банкрутства та ліквідації.

Мета. Визначити та обґрунтувати значення санаційного аудиту та напрямки його утвердження в системі антикризового управління підприємством.

Метод (методологія). Методологічною основою написання статті стали методи індукції та дедукції, систематизації, порівняння та узагальнення.

Результати. На основі вивчення сутності, мети та особливостей санаційного аудиту було визначено, що його значення в системі антикризового управління підприємством є вагомим та найбільш повно проявляється на етапах оцінки глибини фінансової кризи, виявлення причин, симптомів фінансової кризи підприємства та «вузьких місць» у його діяльності.

Результати проведеного дослідження можуть бути використанні як теоретична основа при підготовці фахівців з обліку та аудиту, а також у практичній діяльності вітчизняних підприємств у процесі розгляду та здійснення санаційного аудиту як невід’ємного елемента системи антикризового управління.

Отже, значення санаційного аудиту в системі антикризового управління підприємством полягає в тому, що за його допомогою визначається перелік показників, які дають змогу користувачам отримати необхідну інформацію про теперішній стан підприємства-боржника, довгострокові перспективи його розвитку, доцільність ліквідації чи вкладення коштів у його санацію. З огляду на це, у сучасних умовах господарювання кожне підприємство повинно відводити належне місце санаційному аудиту у системі антикризового управління. 


Ключові слова


вітчизняні підприємства; санаційна спроможність; санаційний аудит; система антикризового управлінняя; фінансова криза

Повний текст:

PDF

Посилання


Azarenkova, H. M. & Murei, A. O. (2010). Sutnist ta rol sanatsii v systemi antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstva. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», 683, 117-121.

Blank, I. A. (2009). Upravlenie finansovoj bezopasnost'ju predprijatija. Kyiv : Jel'ga.

Bodiuk, A. V. (2005). Metodolohichni y normatyvno-pravovi aspekty audytu pidpryiemnytskoi diialnosti. Kyiv : Kondor.

Bulovych, T. V. (2009). Sanatsiinyi audyt yak peredumova sanatsii. Aktualni problemy ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku rehioniv Ukrainy. Dnipropetrovsk.

Lipych, L. H. & Hadzevych, I. O. (2011). Sutnist ta metody antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstva. Visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademii, 36, 486.

Kolisnyk, M. K. & Ilchuk, P. H. & Viblyi, P. I. (2007). Finansova sanatsiia i antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom. Kyiv: Kondor.

Kulakovska, L. P. & Picha, Yu. V. (2006). Orhanizatsiia i metodyka audytu. Kyiv : Karavela.

Rudnytskyi, V. S. & Bunda, O. M. (2009). Protsedury modeliuvannia i pryiniattia rishen v protsesi audytu. Lviv : LKA.

Tereshchenko, O. O. (2005). Antykryzove upravlinnia finansamy pidpryiemstv. Kyiv.

Khryniuk, O. S. & Moskalenko L. A. (2011). Metody antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvom. Aktualni problemy ekonomiky ta upravlinnia, 5, 114-117.

Cherep, A. V. (2006). Finansova sanatsiia ta bankrutstvo subiektiv hospodariuvannia. Kyiv : Kondor.

Kovalenko, O. V. & Hal, S. V. (2014). Metody antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvom. Ekonomichnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, 8, 107-114.

Pro vidnovlennia platospromozhnosti borzhnyka abo vyznannia yoho bankrutom : zakon Ukrainy vid 14.05.1992 r. № 2343-XII (zi zminamy ta dopovnenniamy vid 14.05.2015 r.). Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2343-12.

Pro audytorsku diialnist: zakon Ukrainy vid 22.04.1993 r. # 3125-XII (1993). Retrieved from: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3125-12.

Solianyk, L. H. & Lisovenko, I. M. (2013). Finansova sanatsiia ta bankrutstvo pidpryiemstv: metodychni rekomendatsii do orhanizatsii samostiinoi roboty studentiv zaochnoi formy navchannia. Donetsk : Natsionalnyi hirnychyi universytet.

Sanatsiinyi audyt. (n.d.). Retrieved from: http://studall.org/all-32345.html.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022