Сутність антикризового управління підприємством у сучасних умовах господарювання

Oleksandr Oleksiyovych Melnychenko


Анотація


Вступ. У сучасних умовах господарювання, що характеризуються економічною та політичною нестабільністю в Україні, багато підприємств потерпають від погіршення результатів своєї діяльності. Налагодити сталі господарські зв’язки в економічних системах дуже складно, тому все більшої ваги набуває запровадження на підприємствах антикризового управління.

Об’єктом нашого дослідження є процеси організації системи антикризового управління на підприємстві. Предметом дослідження є економічна сутність антикризового управління.

Мета. Метою статті є визначення поняття та розробка концептуального підходу до антикризового управління з урахуванням актуальних умов господарювання.

Метод (методологія). У ході дослідження використано методи аналізу, синтезу та теоретичного узагальнення.

Результати. У статті відображено актуальність розвитку науково-практичного підґрунтя антикризового управління на підприємстві. Досліджено сутність поняття «антикризове управління», виокремлено основні підходи до його визначення, відповідно до яких останнє має на меті виведення підприємства з кризового стану, підтримання його стабільності, попередження виникнення кризи. Запропоновано власне визначення, відповідно до якого антикризове управління – система управління, що спрямована насамперед на раннє виявлення протиріч підприємства з зовнішнім середовищем або у його внутрішньому середовищі в окремих бізнес-процесах з метою запобігання кризовим явищам на підприємстві; при виникненні імовірності настання кризового стану – на переорганізацію виконання окремих бізнес-процесів відповідно до поточних умов господарювання; при виникненні кризового стану – на розробку механізму виходу з кризи, що полягає у здійсненні відповідних інструментів та процедур та глибокому переосмисленні принципів діяльності підприємства. Також у статті було розроблено концептуальний підхід до антикризового управління підприємством, що передбачає залежно від глибини кризи впровадження превентивного, поточного та запізнілого антикризового управління та згідно з яким воно має здійснюватися в окремих бізнес-процесах підприємства.

 


Ключові слова


антикризове управління; протиріччя; взаємодія; економічна система; бізнес-процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Pokrytan, P. A. (2007). Teoryya antykryzysnoho upravlenyya. Moscow. EAOY.

Koshkyn, V. Y. (2000). Antykryzysnoe upravlenye : 17-modul'naya prohramma dlya menedzherov. «Upravlenye razvytyem orhanyzatsyy». Modul' 11. Moscow: Infra-M.

Dovhan, D. A. (2013). Antykryzove upravlinnya yak sposib zapobihannya ta uperedzhennya neplatospromozhnosti korporatsiyi. Visnyk Chernivets'koho torhovel'no-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky, 3, 152-156.

Shpachuk, V. V. (2011). Sutnist' terminu «Antykryzove upravlinnya». Zbirnyk naukovykh prats seriya «Upravlinnya». 1. Retrieved from : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nvamu_upravl/2011_1/27.pdf.

Buryi, S.A. (2006). Antykryzove upravlinnya ta upravlins'ki rishennya – problemy pidpryyemstv maloho biznesu. Khmel'nytskyi : Triada-M.

Kryzhanovskyi, V. H. (1998). Antykryzysnoe upravlenye. Moscow: PRYOR.

Utkin, E. A. (1997). Antykryzysnoe upravlenye. Moscow: Tandem.

Makhovka, V. M. (2015). Formuvannya systemy antykryzovoho upravlinnya turystychnymy pidpryyemstvamy : dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ekon. nauk : spets. 08.00.04 «Ekonomika ta upravlinnya pidpryyemstvamy (za vydamy ekonomichnoyi diyal'nosti)» Poltava, 277.

Vasylenko, V. O. (2003). Antykryzove upravlinnya pidpryyemstvom. Kyyiv : TsUL.

Melnychenko, O. O. (2015). Vyznachennya ekonomichnoyi sutnosti kryzy pidpryyemstva ta osnovnykh yiyi vydiv. Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryyemnytstva, 2(9), 16-22.

Suprun, V. O. (2015). Modeli antykryzovoho upravlinnya mashynobudivnym pidpryyemstvom v umovakh dovhotryvaloyi ekonomichnoyi kryzy. Finansovyy prostir, 2(18), 399-403.

Chernyavska, T. A. (2010). Antykryzove upravlinnya pidpryyemstv transportu v umovakh turbulentnosti. Naukovi pratsi Kirovohrads'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, 18 (2), 247- 252.

Shevtsova, O. Y. (2013). Antykryzove upravlinnya shchodo systemy finansovoho menedzhmentu pidpryyemstva. Visnyk Dnipropetrovs'koho universytetu. Seriya «Ekonomika», 7(4), 132-136.

Gorova, K. O. (2012). Zastosuvannya aut•sorsynhu v antykryzovomu upravlinni pidpryyemstvom. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektual'noyi vlasnosti, 2 (1), 21-24.

Gorova, K. O. (2013). Znachennya aut•sorsynhu u suchasniy ekonomitsi. Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryyemnytstva, 1(4), 13-19.

Gorovyi, D. A. (2013). Virtual'nyy kapital pidpryyemstva: problemy i perspektyvy yoho vykorystannya. Kharkiv : KhNADU.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022