Конкурентна позиція банку: оцінка за видами діяльності

Olena Yosypivna Shevtsova, Oleksandra Viacheslavivna Portianova


Анотація


Вступ. Загальний стан економіки країни та рівень розвитку банківської системи визначають види, характер, обсяги та динаміку оціночних показників їх конкурентного середовища. В умовах посткризового стану фінансової системи банківські установи мають різні конкурентні характеристики щодо окремих ринків банківських послуг. Визначення сутності та методичних підходів до оцінки конкурентної позиції є необхідним та актуальним як для банку загалом, так і відносно окремих видів бізнесу.

Мета. Уточнення сутнісних характеристик конкурентної позиції банку та пропозиція методичного підходу до визначення кількісних показників останньої на прикладі діяльності банку з цінними паперами

Метод (методологія). У дослідженні були використані загальнонаукові та спеціальні методи пізнання: діалектичний – для поглиблення визначення сутності конкурентної позиції банку; метод розрахунку середньозважених – для оцінки сукупного ризику портфеля цінних паперів за їх видами; факторний аналіз – для визначення зміни середнього рівня дохідності; порівняння – оцінювання динаміки показників діяльності банківського сектору; матричний метод – для репрезентації конкурентної позиції банку відносно інших банків-конкурентів у двовимірному просторі «дохідність – ризик».

Результати. Конкурентна позиція банку може бути використана як оцінка сучасного стану та як основа формування його конкурентної стратегії, для визначення сильних та слабких сторін своєї діяльності та банків-конкурентів. Оцінка конкурентної позиції з метою стратегічного управління має проводитися за окремими видами банківського бізнесу, що відповідає позиції банку на відповідних ринках банківських послуг. Дослідження конкурентної позиції банку за діяльністю на ринку цінних паперів визначило, що оптимізація структури портфеля має відповідати загальній стратегії банку щодо конкурентної позиції за обраними пріоритетами до параметрів «дохідність – ризик». 


Ключові слова


ринок; конкурентна позиція; банк; портфель цінних паперів; дохідність; ризик

Повний текст:

PDF

Посилання


Shevtsova, O. Y. & Nor, G. V. (2012). Competitive position of a bank as a foundation of management of financial stability. Visnyk DNU. Series Economics, 10, 6(1), 88-94.

Azoyev, G. L. & Chelenkov, A. P. (2006). Competitive advantages of a company. Мoskow: Tipografiya Novosti.

Bondarenko, L. A. (2003). Building risk management system in a commercial bank. Finansy Ukrayiny, 9, 85-93.

Trydid, О. & Vovk, V. (2009). Analysis of competitive position of banks in current conditions of running of banking business. Bankivska sprava, 4, 26-28.

Fathutdinov, R. A. & Osovska, G. V. (2009). Managing the competitiveness of an organization. Kyyiv: Kondor.

Тyschenko, О. & Аzarenkova, G., & Soslovskyy, V. (2008). Competitive advantages of a bank. Visnyk Nacionalnogo Banku Ukrayiny, 9, 20-24.

Fomin, І. (2003). Competitive position of bank: methods of definition. Visnyk NBU, 4, 8-11.

Lysenok, O. V. (2012)Evaluation of the quality of securities portfolio of national banks. Efektyvna ekonomika, 12. Retrieved from:http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=2080.

Data of financial reporting of Ukrainian banks. (2014). Retrieved from http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=74208.

Consolidated financial reporting of Pensioner Stock Company “Raiffeisen Bank Aval” according to International Standards of Financial Reporting for the year finishing on 31stof December 2013 with the report of independent auditors. (2013). Retrieved from: http://aval.ua/about/bank_reports.

Consolidated financial reporting of Pensioner Stock Company “Raiffeisen Bank Aval” according to International Standards of Financial Reporting for the year finishing on 31st of December 2014 with the report of independent auditors. (2014). Retrieved from: http://aval.ua/about/bank_reports.

Gerasymovych, А. М. & Aleksyeyenko, М. D. & Parasiy-Vergunenko, I. M. et al. (2004). Analysis of banking activity. Kyyiv: KNEU.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022