Аналіз здійснення державних запозичень в Україні

Ol'ha Mykolayivna Vovk, Al'ona Mykolayivna Mazur


Анотація


Вступ. У статті здійснено дослідження державних запозичень за останні 5 років, проаналізовано динаміку відношення державного боргу до валового внутрішнього продукту та його вплив на економіку країни. У сучасних умовах використання державних запозичень має надалі забезпечити стабільний розвиток, адже обсяг здійснення державних запозичень демонструє стійку тенденцію до збільшення.

Мета. Головна мета статті полягає у проведенні аналізу зміни динаміки здійснення державних запозичень та їх впливу на державний борг країни.

Методами проведеного дослідження є загальнонаукові, такі, як аналіз і синтез, індукція і дедукція, що застосовувалися при дослідженні поняття «державні запозичення». Методи аналізу та порівняння використовувались при дослідженні здійснення державних запозичень та напрямів їх використання.

Результати. Проаналізовано тенденції у зміні державних запозичень та розглянуто їх динаміку в період з 2010 по 2014 рр. Проведено діагностику облігацій внутрішньої державної позики, що знаходиться в обігу за сумою основного боргу з 2011 по 2015 рр. Здійснено порівняльний аналіз показників Середньострокової стратегії управління державним боргом за 2013, 2014 роки з фактичними. У результаті проведеного аналізу виявлено, що заплановані показники не відповідали фактичним. Розглянуто відношення державного боргу до валового внутрішнього продукту, що дозволило визначити основні напрями подальшого управління запозиченнями. 


Ключові слова


державні запозичення; державний борг; державні фінанси; державні цінні папери; облігація внутрішньої державної позики; казначейське зобов’язання

Повний текст:

PDF

Посилання


Koblyk, I. I. (2012). Vnutrishni derzhavni zapozychennia: otsinka ta perspektyvy rozvytku. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, 22(3), 222-228. Retrieved from: http://archive. nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/22_3/222_Kob.pdf.

Biudzhetnyi monitorynh analiz vykonannia biudzhetu za 2014 rik. (2014). Retrieved from: http://www.ibser.org.ua/UserFiles/File/Monitoring%20Quarter%202014/ukr/KV_IV_2014_Monitoring_ukr.pdf1.

Biudzhetnyi monitorynh: analiz vykonannia biudzhetu za 2012 rik. (2012). Retrieved from: http://www.ibser.org.ua/news/429/130006.

Pro tsinni papery ta fondovyi rynok: zakon Ukrainy vid23.02.2006 № 3480-IV. (2006). Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3480-15.

Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy. (2015). Rezhym dostupu: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index.

Pro vypusk kaznacheiskykh zoboviazan «Viiskovi»: postanova KMU vid 01.04.2014 r. №100. (2014). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/100-2014-%D0%BF.

Londar, S. L. & Bashko, V. Y. (2010). Oblihatsii z indeksovanoiu dokhodnistiu yak finansovyi instrument niveliuvannia naslidkiv vysokykh infliatsiinykh ochikuvan. Ekonomika i prohnozuvannia, 2, 88-99. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/econprog_2010_2_9.pdf.

Kucher, H. (2011). Rozvytok rynku vnutrishnikh derzhavnykh borhovykh zoboviazan Ukrainy. Visnyk KNTEU, 2, 47-58.

Pro zatverdzhennia Serednostrokovoi stratehii upravlinnia derzhavnym borhom na 2013-2015 roky: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 29 kvitnia 2013 r. № 320. (2013). Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/320-2013-%D0%BF.

Ofitsiinyi sait Ministerstva finansiv Ukrainy. (2015). Retrieved from: http://www.minfin.gov.ua.

Eurostat-European Commission. (2015). Retrieved from: ec.europa.eu/Eurostat.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022