Моніторинг кон’юнктурних резервів ефективного управління підприємствами легкої промисловості

Volodymyr Ivanovych Kulakov


Анотація


Вступ. Здатність використовувати сприятливу ринкову кон'юнктуру чи протистояти її негативним тенденціям виступає одним із ключових чинників успішної господарської діяльності підприємств легкої промисловості України на сучасному етапі. Такого роду переконання чітко підтверджується зіставленням нарощення масштабів їх господарських операцій та зростанням курсу обміну національної валюти, коли останнє сприяло суттєвому зниженню конкурентного тиску з боку іноземних виробників. Водночас слід констатувати, що практика використання кон'юнктурних резервів господарських операцій не набула поширення у системі управлінських цілей, завдань та стратегій вітчизняних підприємств легкої промисловості. Очевидно, що й збереженню такого статусу об'єктивно сприяють достатньо вагомі причини та передумови, серед яких загальнорозповсюджені: відсутність досвіду ефективної роботи на ринках збуту, матеріально-технічного забезпечення, фінансово-кредитних ресурсів, праці; брак необхідних обсягів ресурсного забезпечення; зосередження на поточному менеджменті з одночасною відмовою від стратегічного управління, а також достатньо специфічні, такі, як відсутність спеціалістів, здатних реалізувати політику адаптації до ринкової кон'юнктури.

Зрештою нездатність адаптуватись до ринкової кон'юнктури і виступає однією з ключових невирішених проблем господарської діяльності підприємств легкої промисловості України.

Мета. Метою статті є відстеження здатності підприємств легкої промисловості України до реалізації завдань адаптації до ринкової кон'юнктури, наявність та фактичний стан систем її моніторингу

Метод (методологія). В основу написання статті лягли дані підприємств легкої промисловості України, отримані на основі особистого опитування автором спеціалістів підприємств, а також апріорного аналізу необхідної наявності систем моніторингу в межах їх зіставлення з гіпотетичними еталонними потребами.

Результати. Встановлено недоліки у реалізації політики підприємств легкої промисловості України з адаптації до ринкової кон'юнктури в частині наявності системи моніторингу останньої та функціонування її окремих елементів. Отримані результати аналізу можуть бути покладені в основу формування системи моніторингу ринкової кон'юнктури підприємств легко ї промисловості.


Ключові слова


резерви управління; конкурентоспроможність; ринкова кон’юнктура; підприємства легкої промисловості; економічні кризи

Повний текст:

PDF

Посилання


Kulakov, V. I. (2013). Trends and patterns of contemporary development of light industry Ukraine. Economic Analysis, 13, 288-294.

Sachs, J. D., (1996). Economic Transition and the Exchange-RateRegime. American Economic Review, 86(2), 47-152.

Kravets, M. A. (2007). Dollar and Euro: structural changes in global financial markets. USA-Canada: economics, politics, culture. 8, 3-16.

Belinska Y. (2007). Determining the necessary degree off lexibility of the exchangeratemainta in the balance of economic processe sin the country. Strategic priorities. 3, 61-66.

Lyhytska, Yu. (2009). Institutional instruments of the European Union. Business, Economy and Law, 9, 121-123.

Simonov, I. (2000). Large company management model: Lessons Xerox Corporationinthe CIS. Economic strategy, 6, 95-101.

Besekerskyy, V. A. (2003). Theory of Automatic management. SPb. : Profesyya.

Lytyatska, D. V.(2002). Analysis of HR services and their impact on the enterprise. ChSTU, 102-103.

Schekyn, G. V.(1997). Theory employer staffing policies. Kyiv : MAUP.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022