Методичний підхід до оцінювання стратегії суб’єктів господарювання на основі обліково-аналітичних даних стратегічного управлінського обліку

Mykola Ivanovych Bondar, Natalia Yuriyivna Yershova


Анотація


Вступ. Визначальною особливістю стратегічно орієнтованої інформаційно-аналітичної системи є використання інформації, що формується, у тому числі – в системі стратегічного управлінського обліку. Формування та розвиток стратегічного управлінського обліку може сприяти вирішенню проблеми компонування та подання інформації при прийнятті стратегічних управлінських рішень.

Мета. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні та розробці методичного підходу до оцінювання стратегії суб’єктів господарювання на основі обліково-аналітичних даних стратегічного управлінського обліку.

Методологія. В основі методології лежить системний підхід, за допомогою якого здійснювалось поєднання складних економічних явищ у єдиний процес. Структурний підхід застосовано для розробки послідовного алгоритму дій як основи методичного підходу до оцінювання стратегії. Концепцію збалансованості використано при декомпозиції показників для оцінки зовнішнього та внутрішнього середовища суб’єктів господарювання. Модифікацію SPACЕ–аналізу імплементовано для визначення поточної стратегії.

Результати. Методичний підхід до оцінювання стратегії суб’єкта господарювання ґрунтується на визначенні співвідношення між внутрішніми можливостями та зовнішньою стратегічною ситуацією. У результаті було виокремлено два напрямки вимірювань: внутрішню стратегічну позицію, яка поєднує аналіз сильних та слабких сторін суб’єкта господарювання; зовнішню стратегічну ситуацію, яка поєднує аналіз можливостей та загроз. Розроблений алгоритм дій як основа методичного підходу передбачає проведення трьох етапів: підготовчого, аналітичного та оцінювального. Оцінювання внутрішньої стратегічної позиції та зовнішньої стратегічної ситуації формалізовано у систему збалансованих показників, згрупованих за перспективами. З метою врахування рівня невизначеності зовнішнього середовища оцінювання статистичних параметрів проведено методом довірчих інтервалів. Модифікація SPACE-матриці надала можливість унаочнення результатів оцінювання стратегії з можливістю проведення порівняльного аналізу.

Здійснено апробацію запропонованого методичного підходу на даних машинобудівних підприємств м. Харкова під час розробки «Стратегії розвитку Харківської області на період до 2020 року».

Сфера застосування результатів. Запропонована методика може бути адаптована для економічних суб’єктів різних організаційно-правових форм та скоректована до потреб певної галузі.


Ключові слова


стратегія; оцінювання; методичний підхід; стратегічний управлінський облік; система збалансованих показників; SPACE- та SWOT-аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Summons, K. (1982). Strategic management accounting for pricing: a case example. Accounting and Business Research, 12.

Cooper, R. & Kaplan, R. S. (1988). Measure costs right: make the right decisions. Harvard Business Review, October.

Bromwich, M. (1990). The case for strategic management accounting: the role of accounting information for strategy in competitive markets. Accounting, Organisations and Society, 15, 27-46.

Coad, A. (1996). Smart work and hard work: explicating a learning orientation in strategic management accounting Management Accounting Research, December, 387-408.

Bogataja, I. N. (2001). Strategicheskij uchet sobstvennosti predprijatija. Rostov n/D: Feniks.

Brukhanskyi, R. F. (2014). Oblik i analiz v systemi stratehichnoho menedzhmentu ahrarnoho pidpryiemnytstva. Ternopil: TNEU.

Holov, S. F. (2006). Upravlinskyi oblik. Kyiv: Libra.

Glushhenko, A. V. & Samedova, Je. N. (2012). Konceptual'nye osnovy upravlencheskogo ucheta. Finansy. Buhgalterskij uchet, 2(12), 181-187.

Manjajev, V. A. (2011). Razvitie teorii upravlencheskogo ucheta v Rossii. Mіzhnarodnij zbіrnik naukovih prac', 3 (21), 240-249.

Nesvetajlov, V. F. (2011). Strategicheskij upravlencheskij uchet na predprijatijah jenergetiki. Minsk: InformBjuro.

Nikolaeva, O. E. & Alekseeva, O. V. (2003). Strategicheskij upravlencheskij uchet. Moscow: EditorialURSS.

Pylypenko, A. A. (2007). Orhanizatsiia oblikovo-analitychnoho zabezpechennia stratehichnoho rozvytku pidpryiemstva. Kharkiv: KhNEU.

Hahonova, I. I. & Hahonova, N. N. (2013). Sistema strategicheskogo ucheta: formirovanie i razvitie. Fundamental'nyj issledovanija. Jekonomicheskie nauki, 6(3), 720-724.

Ansoff, I. N. (2011). Strategicheskij menedzhment. SPb.: Piter.

Tompson, A. A. (2000). Strategicheskij menedzhment. Moscow: Infra-M.

Vihanskij, O. S. (1999). Strategicheskoe upravlenie. Moscow: Gajdariki.

Hordiienko, P. L. & Didkovska, L. H. & Yashkina, N. V. (2008). Stratehichnyi analiz. Kyiv: Alerta.

Herasymchuk, V. H. (2000). Stratehichne upravlinnia pidpryiemstvom. Hrafichne modeliuvannia. Kyiv: KNEU.

Nalivaiko, A. P., Reshetniak, T. I., Yevdokimova, N. M. (2013). Stratehiia pidpryiemstva: adaptatsiia orhanizatsii do vplyvu svitovykh suspilno-ekonomichnykh protsesiv. Kyiv: KNEU.

Pastukhova, V. V. (2002). Stratehichne upravlinnia pidpryiemstvom: filosofiia, polityka, efektyvnist. Kyiv: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t.

Ponomarenko, V. S. (2002). Stratehichne upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva. Kharkiv: KhDIeU.

Riedchenko, K. I. & Ostrovskyi, I. V. (2001). Tekhnika klasternoho analizu: hrupuvannia z metoiu otsinky stratehichnykh perspektyv. Stratehichni pryoritety rozvytku rehioniv u systemi ekonomichnoi polityky v Ukraini. Naukovyi visnyk, II, 82-84.

Kaplan, R. S. & Norton, D. P. (1996). The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Boston (Ma., USA) : Harvard Business School Press.

Yershova, N. Yu. (2015). Systema zbalansovanykh pokaznykiv yak element stratehichnoho upravlinskoho obliku v konturi zavdan zabezpechennia dovhostrokovoi konkurentospromozhnosti pidpryiemstva. Ekonomichnyi i sotsialnyi rozvytok krainy: teoriia, metodolohiia, upravlinnia:zbirnyk naukovykh prats z aktualnykh problem ekonomichnykh nauk. Dnipropetrovsk: Helvetyka.

Gmurman, V. E. (2003). Teorija verojatnostej i matematicheskaja statistika. Moscow: Vysshaja shkola.

Llojda, Je., Ledermana, U., Tjurina, Ju. N. (1989). Spravochnik po prikladnoj statistike. Moscow: Finansy i statistika.

Rowe, A. J., Mason, R. D., Dickel, K. E. (1982). Strategic management: A methodological approach. MA: Addison-Wesley.

Radder, L. & Louw, L. (1998). The SPACE Matrix: A Tool for Calibrating Competition. Long Range Planning.

Stratehiia rozvytku Kharkivskoi oblasti na period do 2020 roku. (n.d.). Retrieved from: http://old.kharkivoda.gov.ua/documents/16203/1088.pdf.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022