Особливості впливу негативного соціального капіталу на економіку України

Tetiana Viktorivna Shapovalova


Анотація


Вступ. У сучасній економічній літературі можна знайти багато тверджень про те, що негативний і позитивний соціальний капітал справляє значний вплив на економіку та рівень життя населення будь-якої країни. Тому вкрай важливим та актуальним постає дослідження негативного капіталу в Україні, до якого належить корупція, та його вплив на розвиток вітчизняної економіки. Аспекти соціального капіталу знаходяться на вістрі уваги у науці та розглядаються багатьма фахівцями, дослідниками, керівництвом держави, політиками та громадськістю як неекономічний чинник розвитку національної економіки, який може бути парадигмою проведення економічних реформ і підвищення рівня життя українців.

Мета. Виявлення впливу корупції як негативного соціального капіталу на розвиток економіки та її специфіки в сучасних реаліях в Україні.

Метод (методологія). Вибір методів дослідження обумовлений визначеною в статті метою, для реалізації якої було використано комплекс сучасних взаємодоповнювальних наукових методів і підходів. Їх застосування дало змогу систематизувати теоретичні наукові джерела й емпіричну інформацію, проаналізувати вплив негативного соціального капіталу на зростання економіки в Україні та сформулювати науково обґрунтовані висновки і пропозиції. У науковому дослідженні під час написання статті було застосовано загальнонаукові методи пізнання, такі, як: теоретичний; логіко-семантичний, абстракцій, структурно-функціональний.

Методологічною базою дослідження є системний підхід, а теоретичною – положення економічних теорій, їх сучасних концепцій, наукові роботи провідних вітчизняних і зарубіжних вчених – соціологів, політологів, істориків, економістів. У ході дослідження було використано низку наукових джерел, ресурсів, які отримано з зарубіжних науково-академічних Інтернет-порталів.

Результати. Здійсненим у статті аналізом встановлено, що в Україні рівні корупції як негативного соціального капіталу залишаються хронічно критично високими. Негативний соціальний капітал є надмірно «гіпертрофованим», що призводить до уповільнення розвитку економіки та позитивного соціального капіталу. Виявлено взаємозалежність в Україні між рівнями корупції та державними інститутами, ефективність діяльності яких детермінує політичну стабільність та економічне зростання. Негативний соціальний капітал генерує цілу низку негативних явищ в економіці України, зокрема зменшення обсягів іноземних інвестицій, перешкоджання веденню бізнесу в країні, зниження її конкурентоспроможності на ринках, підвищення внутрішніх і зовнішніх боргових зобов’язань, уповільнення економічного зростання та ін. 


Ключові слова


соціальний капітал; корупція; економіка України; економічний розвиток

Повний текст:

PDF

Посилання


Expert assessments of trends in the integration of Ukrainian society. (2013). Retrieved from: http://i-soc.com.ua/institute/el_library.php.

Zolkina, M. (2012). Modern Ukrainian: life satisfaction, expectations on the future, core values. Public opinion: information and analytical publication, 10.

Corruption in Ukraine – 2009: results of a sociological and analytical studying on corruption risks in public administration. (2009). Retrieved from: http://dif.org.ua/en/polls/2009_polls/korupcija-v-ukraini-2009.htm.

Polishchuk, L. I. & Meniashev, R. Sh. (2011). Economic importance of social capital. Economics Issues, 12, 46-65.

Pro vnutrishnie ta zovnishnie stanovyshche Ukrainy v 2013 rotsi: Shchorichne Poslannia Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady Ukrainy. (2013).

Hearing at the Committee on Anti-Corruption Policy and Practice: Legislative Support Issues / The Committee of the Verkhovna Rada of Ukraine on organized crime and corruption combating. (2009). Кyiv: SPD О. Моskаlеnkо.

Ukraini – 22: dumka hromadyan. (2013). The Democratic Initiatives Fund. Retrieved from: http://dif.org.ua/ua/polls/2013-year/fmlfmvblmerlgmlermgljm.htm.

Yanukovych porakhuvav, shcho koruptsiya Ukraini obkhodytsia v 20 miliardiv. (2011). The Economic Truth. Retrieved from: http://www.epravda.com.ua/news/2011/06/8/288560.

A Road Map for Economic De-Sovietization. (2013). // The Ukrainian Week. Retrieved from: http://ukrainianweek.com/Economics/87677.

Bourdieu, P. (1980). Le capital social: notes provisoires. Actes Rech. Sci. Soc, 31, 2–3.

Country Data Report for Ukraine, 1998-2014. (2015). The World Bank Group. Retrieved from: http://info. worldbank.org/governance/wgi/pdf/c226.pdf.

Global Integrity Reports. (2013). The Global Integrity: Independent Information on Government & Corruption. Retrieved from: http://www.globalintegrity.org.

Ukraine. Country Economic Memorandum. Strategic Choices to Accelerate and Sustain Growth, Report No. 55895-UA. (2010). The World Bank.

Worldwide Governance Indicators. (2015). The World Bank Group. Retrieved from: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index. aspx#home.

Woolcock, M. & Narayan, D. (2000). Social Capital: Implications for Development Theory. The World Bank Research Observer, 15, 225-251.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022