Залучені джерела у фінансуванні інноваційної діяльності підприємств

Viacheslav Vasylyovych Dzhedzhula, Iryna Yuriivna Yepifanova


Анотація


Вступ. Українським підприємствам з метою забезпечення конкурентоспроможності на вітчизняних та зовнішніх ринках слід активізувати інноваційну діяльність, яка потребує належного фінансування. В умовах фінансової кризи та дефіцитності оборотних активів наявність фінансових ресурсів є одним з визначальних факторів розвитку підприємств, а ефективність діяльності підприємства безпосередньо залежить від того, наскільки швидко кошти, вкладені в активи, перетворяться в реальні гроші. У зв’язку із цим актуальності набуває процес залучення коштів у фінансування інноваційної діяльності.

Мета. Мета статті – вивчення напрямків зростання обсягів залучених джерел для фінансування інноваційної діяльності.

Метод. Для досягнення поставленої мети за допомогою абстрактно-логічного аналізу досліджено сутність використання залучених джерел у фінансуванні інноваційної діяльності, використання методу абсолютних та відносних величин дозволило вивчити стан фінансування інноваційної діяльності за рахунок власних та залучених коштів, за допомогою методів табличного та графічного аналізу створено наочне зображення використаного статистичного матеріалу. Системний аналіз отриманих результатів надасть можливість визначити напрямки збільшення та підвищення ефективності використання залучених джерел у фінансуванні інноваційної діяльності.

Результати. У статті розглянуто динаміку фінансування інноваційної діяльності підприємств за рахунок залучених джерел загалом та за окремими складовими на прикладі вітчизняних промислових підприємств..

Опрацьовано переваги та недоліки окремих складових залучених джерел. Визначено проблеми банківського фінансування інноваційної діяльності. Досліджено переваги венчурного фінансування як зовнішнього джерела інноваційної діяльності. Наголошено на необхідності підвищення рівня венчурного фінансування. Сформовано напрямки збільшення частки залучених джерел у фінансуванні інноваційної діяльності. Визначено, що з метою зростання залучених джерел фінансування інноваційної діяльності досить важливою є активна співпраця та підтримка підприємств на рівні держави, активізація венчурів та кластерів.


Ключові слова


фінансування; залучені джерела; венчурне фінансування; банківське кредитування; бюджетне фінансування

Повний текст:

PDF

Посилання


Altman, E. I. (1984). The Success of Business Failure Prediction Models. Journal of Banking and Finance, 8, 171-198.

Demirgüç-Kunt, Aslı & Beck, Thorsten & and Honohan, Patrick (2008). Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access. World Bank. Washington, DC. Retrieved from: http://siteresources.worldbank.org/INTFINFORALL/Resources/4099583-1194373512632/FFA_book.pdf.

The official site of the State Statistics Service. (2015). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua.

The official website of the NBU. Standards of credit risk. (2015). Retrieved from: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123469.

Fiore, A. and Grisorio, M. J. and Prota, Fr. (2011). Do We Really Need Regional Innovation Agencies? Some Insights from the Experience of an Italian Region. SERIES Working Paper, 25. Retrieved from: http://ssrn.com/abstract=1855494.

McKaskill, T. (2009). Raising Angel & Venture Capital Finance : An entrepreneur’s guide to securing venture finance. Australia : Breakthrough Publications.

Polinkevich, O. (2011). Sources of financing innovative processes in the industry. Ekonomicnij forum (Economic Forum), 3, 52-57 (in Ukr.).

Kraus, N. (2014). Institutional aspects of clustering in innovative economy under the influence of systemic and comprehensive modernization. Ekonomicnij casopis-XXI (Economic Annals-XXI), 5-6, 29-32 (in Ukr.).


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022