Необхідність реалізації країною політики технічної гармонізації

Olexandr Andriyovytch Pyzhyk


Анотація


Вступ. Можливість отримання надійного доступу на зовнішні ринки для національних виробників товарів та провайдерів послуг дедалі більше залежить від дотримання окремими країнами, в тому числі і нашою державою, таких нормативно-правових заходів у галузі міжнародної торгівлі, які знаходяться поза сферою їх традиційних торговельних стратегій. Розвинуті країни світу активно розбудовують свої економіки, роблячи акцент на розвиток науки, зокрема сучасних інноваційних технологій на основі провідних управлінських підходів.

Мета. Метою дослідження є визначення сутності поняття «гармонізація» та значення політики технічної гармонізації для конкретної країни, виробники товарів та провайдери послуг якої вступають у міжнародну торгівлю. Ця політика визначатиме основні компоненти системи технічного регулювання. Система технічного регулювання загалом залежить від сформованої законодавчо-правової бази та низки інституцій, які дозволяють реалізовувати політику технічної гармонізації. Ефективність цієї політики залежить від інформаційної, інституційної складової системи технічного регулювання, що дозволяють країні адаптуватись до аналогічних стандартів та норм, прийнятих у певній групі країн, та підвищити рівень конкурентоспроможності національних виробників товарів і послуг на світових ринках.

Результат. На підставі аналізу науково-практичних досліджень та розробок національних та зарубіжних фахівців було оцінено наслідки впливу технічної гармонізації на стан розвитку економіки країни. Нами досліджено логіку ґенези терміну «технічна гармонізація». Висвітлено роль технічної гармонізації у процесі взаємовигідного обміну товарами і послугами, що набуває особливого значення в умовах СОТ і у процесі інтеграції України до зони вільної торгівлі з ЄС. Окреслено сутність терміну «технічне регулювання». Визначено типові компоненти системи технічного регулювання в контексті окремих технічних бар’єрів. Перспективою подальших наукових досліджень є формування відповідної політики технічного регулювання в Україні, яка дозволить досягти значного рівня гармонізації із аналогічною політикою, взятою за основу у країнах Європейського Союзу.


Ключові слова


гармонізація; технічна гармонізація; технічні бар’єри; технічне регулювання; складові системи технічного регулювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Smoljanova, E. (2009). The content of the harmonization of industrial and trade policies of the enterprise. Creative Economy. Retrieved from: http://www.creativeconomy.ru/articles/2769.

Adamiecki, K. (1972). On Science Organization. Mosсow : Economics.

Anisimov ,Y. P., Zhuravlev, Y. V., Gorin S. V. (2003). Harmonisation of the enterprise. Voronezh.

Baseler, W., Sabov , Z., Heinrich J., Koch, W. (2000). Fundamentals of economic theory: principles, problems and policies. German experience and Russian way. St. Petersburg : Peter.

Burakovsky, I. (2013). International trade and standards in the context of the Association Agreement. Materials of the round table "Ukraine-EU-WTO: trade and standards". Kyiv : Institute for Economic Research and Policy Consulting. Retrieved from: www.ier.com.ua.

Bubela, T. (2013). Construction of the national system of evaluation of quality. Standardization. Certification. Quality, 1, 49-53.

Usenko, A. (2009). Technical regulation reform as key to Ukraine's integration into the world economy. Retrieved from: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/23456789/15784/59-Usenko.pdf?sequence=1.

Relationship between regulation and competition authorities. Scope of regulation and authorities. (1999). Paris.

Vitkin, L. M., Himicheva, G. I., Zenkin, A. S. (2011). Modern system of technical regulation of Ukraine: Theory and Practice. Kyiv : University of Economics and Law "Krok".

On the State Committee of Ukraine for Technical Regulation and Consumer Policy: Decree of the President of Ukraine [№ 887/2002, dated 01.10.2002; Termination of 21.04.2011, the foundation 465/2011]. (2011). Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/887/2002.

The State Committee of Ukraine for Technical Regulation and Consumer Policy. (2015). Retrieved from: http: //uk.wikipedia.org/wiki / ... 1% 82% D0% B8% D0% BA% D0% B8.

On standards, technical regulations and conformity assessment procedures: Law of Ukraine [№ 3164-IV dated 01.12.2005; Version of 01/03/2015, the base 1315-18]. (2005). Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3164-15.

The model technical regulations introduced in the EU, is the most effective for international cooperation. (2010). RBC "Ukraine. Retrieved from: http://www.rbc.ua/ukr/finance/economic/model_tehnicheskogo_regulirovaniya_vvedennaya_v_es_yavlyaetsya_naibolee_effektivnoy_dlya_mezhdunarodnogo_sotrudnichestva_spetsialisty_06042010.

Kohut, M. S, Lebid, N. M, Belous, A. V., Kravets, I. E. (2010). Fundamentals of interchangeability, standardization, certification, accreditation and technical measurements. Lviv : Svit.

Melnychuk, S. D., Borovykov, O. I., Bal-Prylypko, L. V. (2012). Essentials system of technical regulation. Kyiv : NUBiP.

Bychkivskyy, R. V., Stolyarchuk, P. G., Hamula, P. G. (2002). Metrology, standardization, quality management and certification. Lviv : Publishing House of the National University "Lviv Polytechnic".

Sergeev, A. G., Latyshev, M. V., Tereherya, V. V. (2003). Metrolohyya, standardization, certification. Mosсow : Logos.

Tsutsura, S. V, Tsutsura, V. D. (2005). Metrology, measurement bases, standardization and certification.. Kyiv : Knowledge.

Dyvnych. M. P. (2007). Certification and quality management. Kyiv : National aviation. univ.

On standards, technical regulations and conformity assessment procedures: Law of Ukraine [№ 1315-VII (1315-18) dared 05.06.2014]. (2014). Retrieved from: http: // zakon.rada.gov.ua/go / 3164-15.

On Standardization: Draft Law of Ukraine [№ 4585 dated 03.27.2014]. Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=50449.

On metrology and metrological activity: the law of Ukraine [№ 1314-18 dated 05.06.2014]. (2014). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1314-18.

Nagornaya, O. O. (2014). System of technical regulation as part of innovation development of economy of Ukraine. Efficient economy, 6. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3145.

Standardization and certification of the goods and services. (n.d.). Retrieved from: http://pidruchniki.com/16010717/tovaroznavstvo/standartizatsiya_ta_sertifikatsiya_tovariv_i_poslug.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022