Доцільність оновлення основних виробничих засобів та їх облік за допомогою статистичних методів на гірничозбагачувальних комбінатах

Viktoriya Serhiyivna Adamovs'ka, Kateryna Oleksandrivna Astafyeva


Анотація


Предметом дослідження є визначення теоретичної та практичної сутності основних виробничих засобів на гірничозбагачувальних комбінатах із урахуванням необхідності їх оновлення. Удосконалено понятійний апарат щодо характеристики основних виробничих засобів, зважаючи на поновлення. Надано рекомендації щодо сутності морального зношення та необхідності його регулювання. Реалізацію останнього доцільно проводити за рахунок деталізації складових коефіцієнта оновлення, а саме: визначати раціональність використання фінансових ресурсів на управління моральним зношенням.

Визначення доцільності оновлення основних виробничих засобів на гірничо-збагачувальних комбінатах із урахуванням морального зношення необхідно проводити на основі статистичних методів та моделей із зазначенням шляхів нормування витрат при здійсненні їх обліку.

Окреслено раціональність використання кореляційно-регресійного аналізу залежності приведених витрат від ціни придбання основних виробничих засобів. Остання визначається за мінусом знижки (у грошовому вираження) та скорочення часу технологічних простоїв (у відносних одиницях), що отримано у результаті впровадження оцінюваного устаткування.

З метою визначення практичної доцільності використання кореляційно-регресійного моделювання наведено модель раціональності заміщення екскаваторів діючої моделі «ЕКГ-10» на нову модель «Hitachi» на ПАТ «ІнГЗК».

Наведений підхід окреслює перспективи подальшого дослідження доцільності оновлення основних виробничих засобів на гірничозбагачувальних комбінатах із урахуванням морального зношення.


Ключові слова


основні засоби; кореляційно-регресійний аналіз; облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Adamovska, V. S. (2011). Osoblybosti metodyky rozrakhunku efektyvnosti vykorystannia novoi tekhniky u porivnianni z bazovoiu. Efektyvna ekonomika, 5. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua.

Shulo, V. P. Ilina, S. B., Dorovska, S. S. & Barabanova, V. V. (2006). Finansy pidpryiemstva. Kyiv: Profesional.

Ivanilov, O. S. (2009). Ekonomika pidpryiemstva. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury.

Kovalchuk, I. V. (2008). Ekonomika pidpryiemstva. Kyiv: Znannia.

Nepochatenko, O. O. & Melnichuk, N. Ya. (2013). Finansy pidpryiemstva. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury.

Poddierogin, A. M. (2000). Finansy pidpryiemstv. Kyiv: KNEU.

Azhnink, M. O. & Peredrii, O. S. (2008). Osnovy ekonomichnoi teorii. Kyiv: Znannia.

Kozachenko, S. V. & Nusinov, V. Ya. (1997). Investitsionnyi analiz proektov tekhniki. Krivoi Rog: Mineral.

Rozenolenter, A. Ye. & Bogdaniuk, V. E. (1976). Yekonomicheskaia yeffertyvnost novoi tekhiki na karerakh. Moscow: Nedra.

Yampolskii, S. M. & Galuza, S. G. (1976). Yekonomicheskie problemy upravleniia navchno-tekhnicheskim progressom. Kyiv: Naukova dumka.

Markowitz, H. (1987). Meun-Variance Analysis in Porttolio Choice and Capital Markets. New York : Basil Blakwell.

Modigliani, F., Miller, M. (1958). The Cost of Capital. Corporation Finance and the Theory of Investment. American Economic Review, 48, 261–297.

Rosenberg, J. M. (2003). Dictionary of Investing. New York : John and Sons, Inc.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022