Проблематика функціонування організаторів торгівлі цінними паперами на фондовому ринку України

Natalia Volodymyrivna Tkachenko


Анотація


Вступ. Ефективне функціонування інфраструктури ринку цінних паперів, концентрація їх обігу на фондових біржах має важливе значення для економіки країни, зокрема, для поліпшення прозорості, ліквідності та інвестиційної привабливості вітчизняного фондового ринку, що дозволить збільшити обсяг укладених угод та сприятиме зростанню фіскальних надходжень до бюджету. Порівняно з економічно розвиненими країнами ефективність функціонування українського фондового ринку є дуже низькою. В Україні оцінка ефективності розглядається з позиції аналізу результатів торгів, отриманих протягом певного періоду часу.

Мета. Метою статті є виявлення проблем функціонування вітчизняного фондового ринку шляхом аналізу діяльності організаторів торгівлі фондовими цінностями та обґрунтування заходів щодо підвищення ефективності діяльності інфраструктури ринку цінних паперів задля реалізації національних інтересів економічного розвитку в умовах глобальної економіки.

Метод (методологія). Для досягнення поставленої мети використано методи збору і узагальнення інформації. З метою дослідження впливу окремих чинників на зміну обсягу та структури операцій з торгівлі цінними паперами проведено їх ретроспективний аналіз.

Результати. Досліджено сучасний стан діяльності організаторів торгівлі цінними паперами на фондовому ринку та окреслено перспективи реформування діяльності інститутів депозитарно-клірингової інфраструктури. Виявлено, що український фондовий ринок характеризується незначним обсягом здійснюваних операцій, є ризиковим і низькорентабельним, а вартість входження на нього та підтримання необхідних нормативів є надмірною і не покривається надходженнями від провадження професійної діяльності. Обґрунтовано, що розв’язання окреслених проблем сприятиме зниженню трансакційних витрат при укладанні угод між контрагентами, забезпеченню стабільності й безперервності процесу обігу цінних паперів; зниженню витрат при торгівлі цінними паперами та послугами; наданню клієнтам всього спектру консультаційних послуг iз приводу емісії, розміщення та обігу цінних паперів тощо.


Ключові слова


фондовий ринок; фондові цінності; фондові активи; інфраструктура ринку цінних паперів; організатори торгівлі; державний борг; фондова біржа; клірингова організація; депозитарій

Повний текст:

PDF

Посилання


Antonov, S. & Shishkov, S. (2014). Fondovyj rynok : reguljatory i regulirovanie. Zerkalo nedeli, 16. Retrieved from: http://gazeta.zn.ua/finances/fondovyy-rynok- regulyatory-i- regulirovanie-_.html.

Baranovs'kyj, O. I. (2004). Finansova bezpeka v Ukraini (metodolohiia otsinky ta mekhanizmy zabezpechennia). Kyiv: Kyivs'kyj Natsional'nyj torhivel'no-ekonomichnyj universytet.

Muliarchuk, O. V. (2012). Rozvytok fondovoho rynku v konteksti finansovoi bezpeky derzhavy. Visnyk NTU «KhPI», 58(964), 115-127.

Pro Kontseptsiiu funktsionuvannia ta rozvytku fondovoho rynku Ukrainy: Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy, (1995). Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/342/95.

Pro depozytarnu systemu Ukrainy: zakon Ukrainy. (2012). Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5178-17/page.

Ofitsijnyj sajt Natsional'noho banku Ukrainy. Retrieved from: http://www.bank.gov.ua/ files/Shareholders/ 344443/344443_20150308.pdf.

Ofitsijnyj sajt Natsional'noi komisii z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku. Retrieved from: http://www.nssmc.gov.ua.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2021