Аналіз ресурсного потенціалу управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств України

Olha Oleksandrivna Seleznova


Анотація


Вступ. Необхідність переходу до ринкової економіки посилила  значущість формування адекватної ринкової моделі господарського механізму сфери управління будівництвом, оскільки воно забезпечує ефективне задоволення базових потреб і запитів споживача. Від ефективного управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств багато в чому залежить збалансованість внутрішнього ринку, задоволення зростаючих потреб людей.

Предмет. Предметом дослідження є результати маркетингової діяльності будівельних підприємств України з точки зору динаміки показників їх функціонування.

Мета. Метою дослідження є проведення аналізу ресурсного потенціалу будівельних підприємств України із визначенням шляхів розвитку управління їх маркетинговою діяльністю, що сприятиме підвищенню економічної ефективності суб’єктів господарювання будівельної галузі.

Метод (методологія). У процесі дослідження було використано методи аналізу, синтезу та узагальнення при обробці статистичних даних. Методологічні та теоретичні основи роботи ґрунтуються на діалектичному методі пізнання соціально-економічних явищ, комплексному підході до їх аналізу, сучасних напрацюваннях вітчизняних та іноземних вчених у сфері управління маркетингом будівельних підприємств.

Результати. У статті проведено аналіз ресурсного потенціалу управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств в Україні. Досліджено динаміку обсягів будівельної продукції та робіт, ВВП, індексів будівельної продукції, структури розподілу обсягів виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції, кількості зайнятих працівників на суб’єктах господарювання будівництва, кількості будівель та споруд незавершеного будівництва, динаміку введення в експлуатацію житла та житлового фонду України із порівнянням показника забезпеченості житлом з іншими країнами. Зроблено висновки, що підприємства будівельної галузі отримали позитивні періоди результатів господарської діяльності, у 2003-2008 рр. й 2011-2012 рр., та періоди падіння показників, у 2009-2010 рр. й 2014 р., що спричинено економіко-політичною ситуацією у країні. У зв’язку із нестабільністю отриманих результатів запропоновано виконання державних програм підтримки будівництва, впровадження антикризових заходів у менеджменті та управлінні маркетинговою діяльністю суб’єктів господарювання.

Сфера застосування результатів. Результати проведеного дослідження рекомендовані до застосування будівельними підприємствами України під час стратегічного, тактичного та оперативного планування їх маркетингової діяльності. 


Ключові слова


будівництво; будівельне підприємство; динаміка показників будівництва; аналіз будівництва; тенденції будівельної галузі; маркетингова діяльність підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Statistical Yearbook 2014 (2015). Retrieved October 10, 2015, fromThe State Statistics Committee of Ukraine web site: http://www.ukrstat.gov.ua.

Ukraine in Figures 2014. (2015). Retrieved October 10, 2015, from The State Statistics Committee of Ukraine web site: http://www.ukrstat.gov.ua.

Execution of construction works in Ukraine for 2010-2014. Express editions. (2015). Retrieved October 10, 2015, from The State Statistics Committee of Ukraine web site: http://www.ukrstat.gov.ua.

Socio-economic situation in Ukraine in 2014. (2015). Retrieved October 10, 2015, from The State Statistics Committee of Ukraine web site: http://www.ukrstat.gov.ua.

Number of employees at entities of economic activity. (2015). Retrieved October 10, 2015, from The State Statistics Committee of Ukraine web site: http://www.ukrstat.gov.ua.

Condition of buildings under construction in Ukraine on 1 January 2015 statistical bulletin. (2015). Retrieved October 10, 2015, from The State Statistics Committee of Ukraine web site: http://www.ukrstat.gov.ua.

Condition of buildings under construction in Ukraine on January 1, 2014. (2014). Retrieved October 10, 2015, from The State Statistics Committee of Ukraine web site: http://www.ukrstat.gov.ua.

Adoption of housing in Ukraine in 2013. Expres-release. (2014). Retrieved October 10, 2015, from The State Statistics Committee of Ukraine web site: http://www.ukrstat.gov.ua.

Ukraine-2014. Statistical Yearbook. (2015). Retrieved October 10, 2015, from The State Statistics Committee of Ukraine web site: http://www.ukrstat.gov.ua.

Zhuk V. A. (2011). Trends in the foreign housing market and forecast of its development in the Russian regions,Problems of Modern Economics № 4. Retrieved October 10, 2015, from: http://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-na-zarubezhnom-rynke-zhilya-i-prognoz-ego-razvitiya-v-rossiyskih-regionah.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022