Information and communication structure of pharmaceutical market of Ukraine in globalization

Natalia Volodymyrivna Zaitseva


Abstract


The subject of the study is a set of information flows and communication channels that circulate at the pharmaceutical market of Ukraine. The purpose of the article is to analyze the information and communication structure of the pharmaceutical market of Ukraine for determining the strategic priorities of establishing interrelation between the players in condition of existing restrictions and globalization. The dialectical method of scientific knowledge and such general scientific methods of knowledge as the method of theoretical synthesis, the method of analysis and synthesis, grouping and classification methods, the method of comparative analysis are used in paper.

The comparative analysis of the pharmaceutical market with the consumer market of traditional consumer goods is made in the article.The paper analyzes current state of the global pharmaceutical industry. The dynamics of selling medicaments at the world pharmaceutical market is researched. The level of monopolization and concentration of capital in the pharmaceutical industry and consequences of this for global and national markets have been characterized in the work. The state of the pharmaceutical market of Ukraine is analyzed. The potential of growth of the national pharmaceutical market is evaluated. The strategic priorities of information and communication structure of the pharmaceutical market of Ukraine have been revealed. The information and communication structure of the pharmaceutical market that are presented in the article allow identifying the main directions of cooperation and communication between participants of market and their roles and functions which the communication fulfills. The limitations of communication between the players of the pharmaceutical market of Ukraine are determined.


Keywords


pharmaceutical market; information and communication structure; communications; information society; medicaments; globalization; multinational corporations; pharmaceutical industry

Full Text:

PDF

References


Deloitte (2015). Global life sciences outlook. Adapting in an era of transformation.

IMAP (2015). Global M&A Report. Pharma / Biotech 2015.

Sayt derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny. Retrieved from: http://ukrstat.gov.ua/.

Baker Tilly (2013). Farmatsevtychnyy rynok.

Androshchuk, H. O., Zhylyayev, I. B., Chyzhevs'kyy, B. H., Shevchenko, M. M. (2009). Stratehiya innovatsiynoho rozvytku Ukrayiny na 2010-2020 roky v umovakh hlobalizatsiynykh vyklykiv. Kyyiv: Parlaments'ke vydavnytstvo.

Mekh, O. A. (2008). Innovatsiyno-sotsial'ni aspekty rozvytku farmatsevtychnoyi haluzi Ukrayiny Kyyiv: TsDPIN NANU.

Reyhard, D. V., Suhinina, V. A., Shilenko, Yu. V. (2008). Farmatsevticheskiy ryinok: ego osobennosti, problemyi i perspektivyi. Moscow: Slavyanskiy dialog.

Balashov, A. I. (2012). Formirovanie mehanizma ustoychivogo razvitiya farmatsevticheskoy otrasli: teoriya i metodologiya. Sankt-Peterburg.: SPbGUEF.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 

Articles are distributed under Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) 


Science Works Journal "Ekonomichnyy analiz"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa


© West Ukrainian National University

© «Ekonomichnyy analiz», 2007-2023