Фінансові потоки структурних перетворень та необхідність їх державного регулювання

Iryna Ihorivna Pasinovych


Анотація


Вступ. Економіка України потребує невідкладних структурних реформ. Розглядаючи перетікання капіталу між секторами і галузями економіки, найкраще використовувати термін «фінансові потоки». Механізм формування, руху, отримання результатів фінансових потоків при структурних змінах, а також державне регулювання цих процесів нині актуальні і залишаються недостатньо дослідженими.

Мета. Метою статті є характеристика фінансових потоків, визначення їх ролі у структурних перетвореннях економіки та обґрунтування необхідності державного регулювального впливу на фінансові потоки структурних змін.

Метод (методологія). Методологічною основою дослідження були методи абстрактно-логічний, діалектичний, системного аналізу та теоретичного узагальнення, графічний.  

Результати. В умовах системної кризи структурні зміни в економіці повинні відбуватися у межах державної структурної політики і чітко визначених пріоритетів. Серед різних підходів до структурування економіки центральне місце посідає галузева структура. Динамічні зміни галузевої структури супроводжуються рухом фінансових ресурсів, який уособлюється фінансовими потоками. Щодо структурних одиниць фінансові потоки можуть бути вхідні і вихідні. У статті визначено фінансові потоки структурних перетворень (структурної перебудови) як цілеспрямований рух фінансових ресурсів, достатність, інтенсивність руху та напрями розподілу яких здатні спричинити кількісні та якісні зміни складових економіки як за рахунок вливання до господарського обороту, так і виведення з нього. У контексті структурних реформ, регулюючий вплив держави на фінансові потоки має на меті орієнтацію суб’єктів економіки (підприємств, банків, фондового ринку і ін.) на досягнення цілей і пріоритетів, передбачуваних державною структурною політикою. 


Ключові слова


структура економіки; галузі; пріоритети; фінансові ресурси; фінансові потоки; структурна політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Azarenkov, G. (2007). Financial flows of economic agents: methodology and organization management: Doctor of Economics thesis. Sumy.

Gritsenko, A. (2014). Systemic crisis as a result of base destruction of Ukraine's economy and ways to overcome. Bulletin of the National Bank, May, 8-12.

Guzenko, G. (2013). Financial flows as an integral factor in the economic system. Scientific works of Kharkiv National Pedagogical University. "Economy", 13, 15-26.

Zvi, B. & Merton, R. (2000). Finance. Moiscow : Williams.

Lutskov, V. (2012). Structural policies: entity, category, and function. Bulletin of Sumy State University. Series "Economy", 1, 141-147.

Matviyets, M. (2012). Specificity of financial flows consolidated corporate structures. Actual problems of economy, 3 (129), 198-202.

Nebaba, N. (2011). Financial flows: the nature, approaches to the definition. Bulletin of Ukrainian Academy of Banking, 2 (31), 42-45.

Panchenko, V. (2015). Expert opinion: The government conducts a course on de-industrialization of the country. The economic truth. September 14. Retrieved from: http://www.epravda.com.ua/news/2015/09/14/559544.

Chistov, S. (2002). State regulation of the economy. Kyiv National Economic University.

Vlaschenko, N. (2015). People: Hard talk. Interview with V. Paskhaver on October 5, 2015. 112 channel. – Retrieved from: https://www.youtube.com/watch?v=3fQjtiwgQl0.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022