Стратегія забезпечення функціонування механізму для активізації інвестиційної діяльності страховика

Tetyana Stepanivna Havrilyak


Анотація


Вступ. Розвиток страхового ринку є важливою передумовою успішного функціонування економіки країни загалом. Дискусійною серед вітчизняних та іноземних науковців залишається роль інвестиційної діяльності страхових компаній. Процес розміщення коштів страхових резервів потребує розробки та впровадження ефективної інвестиційної стратегії, яка ґрунтується на точних розрахунках та прийнятті зважених інвестиційних рішень. Саме це забезпечує менеджерам страхової компанії високу прибутковість під час розміщення коштів страхових резервів. Досконале дослідження джерел фінансування інвестиційних вкладень дає поштовх для створення потужної ресурсної бази, яка забезпечить реалізацію ефективної інвестиційної політики.

Мета. Метою статті є дослідження чинників впливу на страхову інвестиційну діяльність та визначення основних заходів забезпечення функціонування механізму активізації інвестиційної діяльності страхових компаній України. Також уваги потребує питання активізації громадян у співпраці зі страховими компаніями.

Метод (методологія). У статті були використані аналітичні та статистичні методи, за допомогою яких досліджено проблематику ефективного функціонування страхових компаній на інвестиційному ринку та проаналізовано основні напрями інвестиційних вкладень вітчизняних страховиків.

Результати. Вивчено точки зору провідних українських та іноземних науковців у галузі страхового ринку, а також вітчизняне законодавство у сфері інвестування, виокремлено основні заходи забезпечення механізму активізації інвестиційної діяльності страховика. Подано основні вимоги законодавства у сфері інвестування та розміщення коштів страхових резервів. Також досліджено структуру інвестиційного портфеля страхових компаній України за період з 2003 по п. п. 2015 років. Визначено пріоритетні напрями інвестиційних вкладень вітчизняних страхових компаній. Розмежовано стримувальні та стимулювальні чинники активізації населення у співпраці зі страховими компаніями. Окреслено основні завдання інвестиційної діяльності страхових компаній. Зроблено висновок про значний вплив інвестиційної стратегії страхових компаній на фінансову стійкість та платоспроможність. Запропоновано кроки для стимулювання процесу формування механізму з метою активізації інвестиційної діяльності страховика. 

 


Ключові слова


страхова компанія; інвестиційна діяльність; інвестиційна стратегія; портфель інвестицій; страхові резерви; технічні резерви; математичні резерви

Повний текст:

PDF

Посилання


Bazylevych, V. D. & Bazylevych, K. S. (2005). Strakhova sprava. Kyiv : Znannya.

Vasylenko, A. V. (2009). Derzhavne rehulyuvannya investytsiynoyi diyal'nosti strakhovykh kompaniy: avtoref. dys...kand. ekon. nauk : spets. : 08.00.03. Kyyiv.

Havrylyak, T. S. (2014). Teoretychni aspekty analizu strakhovoyi investytsiynoyi diyal'nosti. Ekonomichnyy analiz, 18 (1), 131-135.

Koz'menko, O. V., Koz'menko, S. M. & Vasyl'yeva, T. A. (2012). Novi vektory rozvytku strakhovoho rynku Ukrayiny. Sumy: Universytets'ka knyha.

Plysa, V. Y. (2014). Strakhovyy menedzhment. L'viv: LNU imeni Ivana Franka.

Pro strakhuvannya: zakon Ukrayiny vid 07.03.96 № 85/96-VR zi zminamy ta dopovnennyamy. (1996). Retrieved from: http://zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

Pro investytsiynu diyal'nist': zakon Ukrayiny vid 18.09.1991 № 1560-KhII VR zi zminamy ta dopovnennyamy. (1991). Retrieved from: http://rada.gov.ua /laws/show/1560-12.

Tkachenko N. V. (2003). Mistse investytsiynoyi diyal'nosti u strakhovomu biznesi. Ekonomika, finansy, pravo, 10, 6-15.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022