Аналіз інноваційності розвитку машинобудівних підприємств з використанням методології виробничих функцій

Denys Igorevych Skvortsov


Анотація


Вступ. Під впливом науково-технічного прогресу посилюється відкритість і залежність національної економіки України від глобальних економічних перетворень. За таких умов забезпечення сталого економічного розвитку є неможливе без реалізації стратегії переходу до інноваційного типу розвитку вітчизняних підприємств машинобудування.

Мета. Розробка методу аналізування діяльності підприємства для встановлення рівня його інноваційності. Основною метою запропонованого методу є досягнення таких результатів: визначення «нормальних умов діяльності» машинобудівного підприємства, яким відповідає значення «нормального прибутку»; встановлення умов і причин, утворення «економічного прибутку» («надприбутку»); визначення рівня інноваційності розвитку діяльності підприємства.

Метод (методологія). Запропонований метод аналізування інноваційності розвитку базується на застосуванні нового економічного показника «працевіддача». Для цього розроблено методику його визначення з метою подальшого розрахунку значення «нормального прибутку» машинобудівного підприємства, що базується на методології виробничих функцій. Показник «працевіддача» характеризує кількість виготовленої продукції у грошових одиницях вимірювання, яка припадає на одиницю витраченої праці – уречевленої і живої. Цей показник дає змогу визначати значення «нормального прибутку». При цьому «нормальні умови діяльності підприємства» визначаються за критерієм, коли показник «працевіддача» досягає максимального значення, тобто за умови, що використання живої і уречевленої праці є найбільш ефективним. Завдяки цьому можна визначити періоди, коли на підприємстві утворюватиметься економічний прибуток (надприбуток) і причини його утворення – основна виробнича чи інша операційна діяльність.

Результати. Запропонований метод перевірявся на 12 машинобудівних підприємствах України. Проведений аналіз виявив, що найбільш розповсюдженим методом отримання економічного прибутку (надприбутку) є створення умов для збільшення обсягів виготовлення і реалізації продукції за мінімальних витрат виробництва (підвищення економічної ефективності основних факторів виробництва – живої і уречевленої праці). Запропонований метод визначення нормальних умов діяльності підприємства (нормальної продуктивності виготовлення продукції) і нормального прибутку із застосуванням методології виробничих функцій є теоретично обґрунтованим, який, окрім того, дає змогу визначати рівень інноваційності розвитку окремих машинобудівних підприємств. 

 


Ключові слова


працевіддача; рівень інноваційності; ефективність; виробнича функція; нормальний прибуток; економічний прибуток (надприбуток)

Повний текст:

PDF

Посилання


Volkova, N. A. (2012). Current problems of economic analysis as a tool of efficiency. Odessa:ONEU.

Mykytiuk, P. P. (2009). Analysis of investment and innovation activity: monograph. Ternopil': Terno-graph.

Shumska, S. S. (2007). Production function in economic analysis: theory and practice. Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences: Economy and Forecasting, 2, 138-153.

Stock market infrastructure development agency of Ukraine (2008-2014). Annual financial statements machine works. (n.d.). Retrieved from http://www.smida.gov.ua/db/emitent.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.




##submission.copyrightStatement##



Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022