Оцінка інформаційно-комунікаційного забезпечення управління виробництвом у сільськогосподарських підприємствах

Oleksandr Vasyl’ovych Grynchak, Olena Khamativna Davletkhanova, Yaroslav Leonidovych Mykolaychuk


Анотація


Вступ. Ефективність управління виробництвом продукції знаходиться у прямій залежності від ефективності використання інформаційних ресурсів та якості системи інформаційно-комунікаційного забезпечення процесів управління, що обумовлює актуальність та практичну значущість проведення відповідних досліджень задля обґрунтування та реалізації сучасних ефективних технологій в управлінні, особливо сільськогосподарським виробництвом.

Мета. Виявлення основних тенденцій використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні виробництвом на вітчизняних сільськогосподарських підприємствах.

Метод (методологія). Методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання та системний підхід до вивчення економічних явищ. У ході роботи використовувалися методи: монографічний, системного аналізу, групування, деталізації та синтезу. Інформаційною базою є дані анкетування та обстеження сільськогосподарських підприємств Черкаської області.

Результати. Оцінено організацію інформаційно-комунікаційного забезпечення управління виробництвом у сільськогосподарських підприємствах Черкаської області. Проаналізовано методи, математичне і програмне забезпечення, що використовуються в оперативному управлінні виробництвом сільськогосподарської продукції, а також методи і способи збору, накопичення та передачі інформації для прийняття управлінських рішень. 


Ключові слова


сільськогосподарське виробництво; оперативне управління; інформація; ІТ-технології; оперативно-виробниче планування; облік; аналіз; контроль; диспетчирування

Повний текст:

PDF

Посилання


Lupenko, Yu. O. (2012). Stratehichni napriamy rozvytku silskoho hospodarstva Ukrainy na period do 2020 r. [The strategic directions of development of agriculture of Ukraine till 2020]. – Kyiv : IAE [in Ukraine].

Korol, V. V. (2014) Formuvannia informatsiinoho zabezpechennia v upravlinni vyrobnytstvom produktsii buriakivnytstva [Formation of information support in management of production of beet growing products]. BiznesInform. 2 (pp. 186-191). [in Ukraine].

Ohiichuk, M. F., &Skolotii, I. V. (2010). Informatsiine zabezpechennia upravlinnia vyrobnytstvom moloka [Information support the management of milk production]. Visnyk KhNTUSH : Ekonomichni nauky (Vyp. 98), (pp. 33-39). Kharkiv : KhNTUSH [in Ukraine].

Savchenko, L. A., & Yakymiv, R. Ya. (2014). Informatsiini tekhnolohii na pidpryiemstvakh ahropromyslovoho kompleksu [Information technology for enterprise of agriculture]. Visnyk KhNTUSH : Ekonomichni nauky(Vyp. 147), (pp. 173-180). Kharkiv : KhNTUSH [in Ukraine].

Kharchenko, V. V., &Onyshchuk, V. R. (2013). Do pytannia informatsiinoho zabezpechennia upravlinnia ahrarnoho pidpryiemnytstva [On the issue of information support the management of agricultural enterprise]. Innovatsiina ekonomika, 5(43). (pp. 332-336). [in Ukraine].

Davletkhanova, O. Kh. &Mykolaichuk, Ya. L. (2014). Ekonomichnyi analiz efektyvnosti systemy upravlinnia silskohospodarskymy pidpryiemstvamy [Cost-effectiveness analysis of the farm management system]. Naukovyi ohliad(Vols. 9), (pp. 5-12). [in Ukraine].


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022