Організаційно-методичні аспекти внутрішнього контролю операцій з цінними паперами

Larysa Havrylivna Mykhalchyshyna


Анотація


Вступ. Передумовою ефективного розвитку будь-якого вітчизняного підприємства, незалежно від форми власності, є функціонування системи внутрішнього контролю. Засновники, акціонери, а також держателі цінних паперів відповідних емітентів та кредитори зацікавлені в отриманні достовірної інформації про фінансовий стан і платоспроможність організацій, обґрунтованих висновків на поточний і перспективний періоди. Таку інформацію користувачі фінансової звітності організації можуть отримати в процесі і за результатами внутрішнього контролю. Це передбачає підвищення рівня контролю за операціями з цінними паперами, здійснення профілактичних заходів для попередження зловживань. Проблема розвитку внутрішньогосподарського контролю у загальному вигляді на рівні будь-якого підприємства полягає у виробленні комплексного системного підходу й пов’язаних із ним методичних рішень, що дозволяють створити практичні умови для його функціонування на підприємствах, що здійснюють операції з цінними паперами. З метою забезпечення ефективного управління на підприємстві має здійснюватися суворий контроль за раціональним використанням грошових, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, зокрема і цінних паперів.

Мета. Дослідження спрямовано на формулювання та узагальнення основних процесів здійснення внутрішнього контролю операцій з цінними паперами на підприємствах з подальшим його удосконаленням.

Метод (методологія). Методологічним підґрунтям дослідження є сукупність наукових методів системного, діалектичного та порівняльного аналізу, що забезпечило всебічність дослідження здійснення внутрішнього контролю операцій з цінними паперами на підприємствах України. Під час дослідження понятійного апарату, визначення методологій останнього застосовано такі наукові методи пізнання, як аналіз, синтез, наукові узагальнення, порівняння, групування, економіко-статистичний аналіз.

Результати. З’ясовано сутність, об’єкти та етапи внутрішнього контролю операцій з цінними паперами на підприємствах. Проаналізовано основні порушення під час проведення такого контролю та причини їх здійснення. Розроблено програму внутрішнього контролю, що дозволить підприємству підвищити свою репутацію, інвестиційну привабливість та уникнути непередбачених витрат. Виявлено основні методи та прийоми, які найефективніше забезпечать можливість вирішення всіх поставлених завдань із внутрішнього контролю операцій з цінними паперами, дозволить значно зменшити ризик виникнення помилок та підвищити рівень довіри до звітних даних. 


Ключові слова


управління; засновники; акціонери; внутрішній контроль; аудит; цінні папери

Повний текст:

PDF

Посилання


Butynets, T. A. (2008). Vnutrishnii kontrol: sut i zmist. Visnyk ZhDTU, 2 (44), 31-42.

Vyhovska, N. H. (2008). Hospodarskyi kontrol v Ukraini: teoriia, metodolohiia, orhanizatsiia. Zhytomyr: ZhDTU.

Maksimova, V. F. (2005). Vnutrishnii kontrol ekonomichnoi diialnosti promyslovoho pidpryiemstva: systemnyi pidkhid do rozvytku. Kyiv: AVRIO.

Pylypenko, I. I. (2001). Tsinni papery v Ukraini. Kyiv: IVTs Derzhkomstatu Ukrainy.

Orlov, I. V. (2005). Oblik i kontrol operatsii z tsinnymy paperamy: teoriia, metodyka, praktyka : avtoref. dys...kand. ekon. nauk: 08.06.04. Kyiv.

Moshenskyi, S. Z. (2008). Fondovyi rynok ta instytutsiine investuvannia v Ukraina: vplyv na investytsiinu bezpeku derzhavy. Zhytomyr: ZhDTU.

Andrushchak, O. L. (2012). Spivvidnoshennia kontroliu ta nahliadu za obihom aktsii na rynku tsinnykh paperiv Ukrainy. Universytetski naukovi zapysky, 3, 310-315.

Sahova, O. (2010). Osoblyvosti orhanizatsii ta metodyky audytu finansovykh investytsii. Economic Analysis, 6, 489-492.

Voinarenko, M. P., Moshenskyi, S. Z. & Ponomarova, N. A. (2006). Korporatyvni tsinni papery: oblikovo-finansovyi aspect. Zhytomyr: ZhDTU.

Burcev, V. V. (2002). Osnovnye aspekty organizacii vnutrihozjajstvennogo kontrolja v akcionernom obshhestve. Auditor, 4, 38-41.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022