Методологічні засади оцінювання конкурентоспроможності промисловості регіонів

Igor Ivanovych Novakivskyi, Solomiia Mykolaivna Tkach


Анотація


Вступ. Асоціація України з Європейським Союзом передбачає їх регуляторне та інституційне зближення, одним з основних складових якого має стати зона вільної торгівлі як один із елементів здійснення прогресивних інтеграційних процесів і структурних перетворень у світовій економіці. Такі перетворення вимагають активізації підприємництва, стимулювання економічного розвитку з урахуванням особливостей і розширення прав регіонального управління для максимально повного використання нових переваг. За таких умов одним з необхідних інструментів управління регіональним розвитком є оцінювання конкурентоспроможності промисловості регіону.

Мета. Розроблення методичного підходу до оцінювання конкурентоспроможності промисловості регіону.

Метод (методологія). Використано статистичні методи обробки первинних даних, методи економічного аналізу та економіко-математичні моделі.

Результати. Вперше запропоновано чотирирівневу модель для визначення зведеного індексу конкурентоспроможності промисловості регіону. Ця модель обґрунтовує поєднання різновекторних характеристик та дозволяє звести до єдиного інтегрованого показника. На першому рівні моделі передбачено збір та нормування первинних статистичних показників. Застосування адитивної і мультиплікативної моделей на другому та третьому рівні відповідно дозволяє максимально повно врахувати особливість різновекторної специфіки впливу первинних статистичних даних на індекс конкурентоспроможності промисловості регіону. На четвертому рівні при перерахунку зведеного індексу конкурентоспроможності промисловості регіону враховується її масштаб діяльності. Індекс конкурентоспроможності промисловості регіону встановлюється на основі множини групових показників конкурентоспроможності промисловості у трьох сферах: виробництві, маркетингу, інфраструктурі. Окрім того, запропоновано критерії групування регіонів за рівнем зведеного індексу конкурентоспроможності промисловості. Оцінювання конкурентоспроможності промисловості регіонів на основі запропонованого методичного підходу дасть можливість створити аналітичну основу для прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо стратегії соціально-економічного розвитку регіонів, зокрема в аспекті перспектив розвитку промисловості регіону в умовах зони вільної торгівлі з ЄС. 


Ключові слова


конкурентоспроможність; промисловість; регіон; конкурентні переваги; ієрархічна модель; інтегральний індекс; статистика

Повний текст:

PDF

Посилання


Gerasymchuk, Z. V. & Koval's'ka, L. L. (2008). Konkurentospromozhnist' regionu: teorija, metodologija, praktyka [Competitiveness of a region: the theory, methodology, practice]. Luc'k, Ukraine : Nadstyr’ja, 248.

State Statistics Service of Ukraine. (2015). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua.

Zhalilo, Ja. A., Bazyljuk Ja. B., Belins'ka Ja. V. (2005). Konkurentospromozhnist' ekonomiky Ukrai'ny v umovah globalizacii' [The competitiveness of Ukraine's economy in the context of globalization]. Kyiv, Ukraine : NISD, 222.

Chernjuk, L. G., Klynovyj D. V., Shvec' P. A. (2010). Konkurentospromozhnist' regioniv Ukrai'ny (metodologija i praktyka) [Competitiveness of regions of Ukraine (methodology and practice)]. Kyiv, Ukraine: RVPS Ukrai'ny HAH Ukrai'ny, 108.

Lazarjeva, Je. V., Jablons'ka N. V. (2011). Metodychnyj pidhid do ocinky konkurentospromozhnosti regionu [The methodical approach to assessing the competitiveness of the region] Regional economic, № 1, 23–31.

Novakivs'kyj, I. I. (2015). Rozvytok vitchyznjanoi' IT-galuzi jak osnova formuvannja konkurentozdatnoi' nacional'noi' ekonomiky [The development of national IT industry as a basis for the formation of a competitive national economy] Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, 13(113), 14-18.

Pidvysoc'kyj, V. G. (2008). Shhodo vyznachennja rejtyngovoi' ocinky konkurentospromozhnosti regioniv [As regards the rating assessment of regional competitiveness]. Kyiv, Ukraine : Lesta, 48.

Mokii, A. I. & Vasyl'civ, T. G. (2010). Strategija ta mehanizmy zmicnennja prostorovo-strukturnoi' konkurentospromozhnosti regionu [Strategies and mechanisms for strengthening of spatial and structural competitiveness of the region]. Lviv, Ukraine,: Liga Pres, 488.

Tkach, S. M. (2015). Upravlinnja ryzykamy investycijnoi' dijal'nosti: teoretychni osnovy ta prykladni aspekty [Risk management of investment activity in the region: theoretical basis and applied aspects]. Lviv, Ukraine, 234.

Fathutdynov, R. A. (2000). Konkurentosposobnost': ekonomika, strategyja, upravlenye [Competitiveness: economics, strategy, management]. Moscow, Russia: INFRA-M, 312.

Shnypko, O. S. (2009). Konkurentospromozhnist' Ukrai'ny v umovah [Ukraine's Competitiveness in a globalized]. Kyiv, Ukraine ; NAN Ukrai'ny ; In-t ekon. ta prognozuv, 456.

World economic forum. (2015). Retrieved from: http://www.weforum.org/world-economic-forum.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022