Основні шляхи розвитку та вдосконалення амортизаційної політики в Україні

Oleksandr Stepanovych Havrylovskyi, Liubov Ivanivna Lukianenko


Анотація


Вступ. Процеси динамічного розвитку України вимагають від підприємств відповідного регулювання та адаптації до ринкових умов господарювання. Нині в державі функціонують і регулюються різними законами і стандартами дві системи – податкова та обліково-аналітична, у яких значно відрізняються види, функції, методи нарахування амортизації основних засобів, їх економічний зміст. Підготовка повної, достовірної та неупередженої облікової інформації впливає на фінансову звітність та вимагає від бухгалтера розуміння економічного змісту категорій «основні засоби», «зношення», «амортизація», механізму відтворення основних засобів та вміння оцінити методи нарахування амортизації в поєднанні з основними показниками фінансового-господарської діяльності підприємства.

Мета. Мета роботи полягає в дослідженні теоретичних та методологічних засад обліку амортизації основних засобів у зв’язку з відтворювальним процесом та уточненні теоретичних положень, що розкривають економічну суть амортизації та зношення основних засобів.

Метод (методологія). Застосовано діалектичний метод пізнання та системний підхід, що дає змогу комплексно дослідити теоретичні та методологічні засади обліку амортизації основних засобів, розглянути процес відтворення засобів праці, виявити особливості нарахування амортизації в бухгалтерському та податковому обліку. Для узагальнення теоретичних та методологічних засад обліку амортизації основних засобів використовувались прийоми абстрактно-логічного методу, а саме: аналіз і синтез, аналогія і порівняння, індукція та дедукція.

Результати. Зміна економічних умов відтворення економічного капіталу в українській економіці спричинила необхідність дослідження системи амортизації основних засобів, фінансово-економічного змісту формування і подальшої реалізації амортизаційної політики підприємства. Це зумовлено тим, що амортизаційна політика держави і окремих підприємств є одним з основних чинників відновлення основних засобів і, як наслідок, зростання економічного потенціалу підприємства. 


Ключові слова


амортизаційна політика; підприємство; амортизація; амортизаційний фонд; ефективність; оновлення; відтворення; строк корисного використання

Повний текст:

PDF

Посилання


Pomyluyko, E. I. (2011). Depreciation policy in Ukraine: problems and prospects for improvement. Economic Analysis, 8(1), 157-160.

Radyeva, O. G. (2014). Depreciation policy in the context of effective management mechanism: the nature, characteristics and problems. Young scientist, 12 (15), 70-73.

Sayenko, S. G. (2012). Depreciation innovation as part of the engineering industry. Economics, 9 (3), 228-234.

Scorba, O. A. (2008). Some issues of improving the amortization policy of fixed assets. Problems and prospects of the banking system of Ukraine. Sumy: SHEI "UAB NBU", 17-21.

Scorba, O. A. (2012). Methodological approaches to determining the nature and content of depreciation. Retrieved from: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/SocGum/VUABS/20121/320201.pdf.

Skoryk, O. O. (2012). Optimization depreciation policy Engineering industry. Ternopil.

Tkachenko, N. (2012). Amortization, depreciation of fixed assets, accruals, changes in the independent Ukraine. Bulletin of Economic Sciences of Ukraine, 2, 161-165.

Cherep, A.V. & Chernolutska, A. O. (2012). Influence depreciation policy on the formation of financial results. Theoretical and practical aspects of the economy and intellectual property, 2(1), 95-95.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022