Проблемні аспекти обліку основних засобів в умовах процесу адаптації вітчизняної системи бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів

Liudmyla Mykolaivna Havrylovska, Liubov Ivanivna Lukianenko


Анотація


Вступ. Європейський вибір України, входження до світової соціально-економічної системи потребує приведення законодавства бухгалтерського обліку до загальноприйнятих у міжнародній практиці норм та принципів.

Основні засоби займають, як правило, велику питому вагу в загальній сумі основного капіталу підприємства. Від їхньої кількості, вартості, технічного рівня, ефективності використання багато у чому залежать кінцеві результати діяльності: випуск продукції, її собівартість, прибуток, рентабельність, стійкість фінансового стану.

Для формування повної і достовірної інформації про фінансово-господарську діяльність підприємства, характеристики ресурсів, оцінки майнових статей балансу необхідно мати чітке уявлення про вартість його активів, найбільшу частку яких становлять основні засоби.

Мета. Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та розробці рекомендацій та пропозицій по веденню обліку основних засобів в умовах процесу адаптації вітчизняної системи бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів.

Метод (методологія). Методологічним підґрунтям нашого дослідження є загальні положення діалектичного методу щодо пізнання різних економічних явищ. Було використано загальнонаукові методи: системний підхід щодо досліджуваного об’єкта; загальноприйняті методи аналізу; порівняльний аналіз; синтез і групування даних; факторний аналіз.

Результати. Здійснено критичний аналіз міжнародних стандартів у зіставленні з національною системою обліку основних засобів, розглянуто відображення в обліку переоцінки основних засобів, а також періодичності ліквідаційної вартості об’єктів. 


Ключові слова


актив; основні засоби; достовірна оцінка; майбутня економічна вигода; міжнародні стандарти; первісна вартість; корисне використання

Повний текст:

PDF

Посилання


Zholner, I. (2012). Financial accounting according to international standards. Kyiv: Center of educational literature.

Ksonzhyk, I. V. & Dyachenko, E. S. (2013). Accounting and structure of fixed assets: IAS and international experience. Finance, Accounting and Auditing: Collected Works. – 2013.

IAS 16 "Fixed Assets". (n.d.). Retrieved from: http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main7art id = 9241 O & cat id = 92408.

Pyrets, N. M. & Psyuk A. (2013). Comparative analysis of national and international standards fixed assets accounting. Ukrainian scientific-production journal, 6, 325-330.

Provision (Standard) 7 "Fixed Assets", approved by the Ministry of Finance of Ukraine of 27.04.2000 p. №92. (2000).

Rudenko, L. M. (n.d.). Differences in accounting for fixed assets under IAS 16 and P (S) 7. Business and taxes. Retrieved from: http://biznesinalogi.com/vidminnosti-v-oblikuosnovnixzasobiv-za-msbo-16-і- psbo-7.

Yatsunska, A. S. (n.d.). Some problematic issues of fixed assets in restructuring the accounting system of Ukraine. Retrieved from: http://dspace. oneu.edu.ua/ispui/bitstream/123456789/588/l.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022