Еволюція поняття «інвестиції»: сучасний період

Liliana Tarasivna Horal, Svitlana Vasylivna Korol


Анотація


Вступ. Дослідження сутності інвестицій цікавить економістів давно, проте кожен із них тлумачить це поняття, виходячи із власного розуміння. Аналіз  багатовекторної категорії «інвестиції» дає змогу деталізувати її сутність та запропонувати власну інтерпретацію інвестицій. Все це актуалізує значущість систематизації наших знань у сфері інвестування з виокремленням основних аспектів.

Мета. Визначити економічну сутність інвестицій на різних етапах розвитку економічної науки та виокремити основні її дефініції.

Методологія. У процесі дослідження використано такі методи, як історичний та логічний, що дали змогу проаналізувати наукові праці у галузі інвестування; порівняльний, який був застосований з метою виокремлення дефініції інвестицій в умовах часового простору; графічний, що дав змогу інтерпретувати інвестиційні теорії в динаміці.

Результати. Зроблено висновок про недостатність теоретичних досліджень основних аспектів інвестування. На нашу думку, неточність визначення «інвестицій» сприяє хибному розумінню їх сутності, яка зводиться до ототожнення їх із поняттям «капітальні інвестиції», у зв’язку з чим запропоновано визначення понять «капітальні інвестиції» та «інвестиції». Обґрунтовано необхідність продовження дослідження поняття «інвестиції». Визначено основні інвестиційні теорії, що розкривають значення цього поняття, серед них виокремлено класичні та сучасні. Виявлено, що науковці, досліджуючи поняття «інвестиції», використовують напрацювання своїх попередників, тому структуровано інвестиційні теорії, зокрема виокремлено розвиток класичних інвестиційних теорій та розвиток сучасних інвестиційних теорій, а також запропоновано їх графічну інтерпретацію. Проте теоретичні аспекти інвестування потребують подальшого їх дослідження, що передбачає відповідність між теоретичними припущеннями та практичними результатами.


Ключові слова


інвестиції; інвестиційні теорії; капітальні інвестиції; інвестування; інвестиційні процеси; інвестиційна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Goral, L. T. (2011). Methodological aspects of the study process of technological renovation of enterprises gas transportation industry. Economy. Management. Business. Collected Works, 1 (3), 191-198.

Gamal, M. S. (n.d.). The essence of investments and their impact on the economy of Ukraine. Retrieved from: http://intkonf.org/gamal-m-s-perekitsey-a-v-litovska-i-m-sutnist-investitsiy-ta-yih-vpliv-na-rozvitok-ekonomiki-ukrayini.

Tatarenko, N. O. & Poruchnyk, A. M. (2000). The theories of investments. Kyiv: KNEU.

Malko, K. S. (2010). The development of investment theories. Retrieved from: http://www.rusnauka.com/28_OINXXI_2010/Economics/72585. doc.htm.

Hladka, V. O. (2008). Neo-keynesianism. Retrieved from: http://www.rusnauka.com/36_NIO_2008/Istoria/37678.doc.htm.

Korol, M. M. (2013). Genesis and evolution of the Keynesian theories and their influence on the formation and development of scientific and human capacity. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/jpdf/eui_2013_2_41.pdf.

Porter, M. (2000). Competition. Мoscow.

Butynets, F. F. (2002). Financial Accounting. Zhytomyr: ZHITI.

Hrabova, N. N. (2006). Accounting in the manufacturing and trading Enterprises. Kyiv: A.S.K.

Tkachenko, N. M. (2005) Financial accounting in the enterprises of Ukraine. Kyiv: A.S.K.

Verbytska, L. V. (2008). The theory of accounting. Kyiv: Logos.

Holov, S. F. (2004). Management Accounting. Kyiv.

Fursov, O. (2000). Basic principles of accounting after July 1. Accounting, 27, 50-56.

Kostyrko, R. O. (2007). Financial Analysis. Kharkiv: Factor.

Luk'yanyk, M. M. (2003). The essence of investments as an economic category. Finance and credit, 2, 107-110.

Fisher, S. (2001). Economy. Moscow: Delo.

Chernikova, O. V. (n.d.). The definition of the economic essence of investments in the conditions of market relations. Retrieved from: http://intkonf.org/chernikova-ov-viznachennya-ekonomichnoyi-sutnosti-investitsiy-v-umo vah-rinkovih-vidnosin.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022