Аспекти реформування вищої освіти в Україні

Halyna Zbyslavivna Chekalovs'ka


Анотація


Освіта є одним з ключових інститутів, що підтримують ідеологію і єдність нації. При цьому вища освіта також слугує основою наукового розвитку держави, а отже, і її економічної та політичної безпеки. ХХІ століття ознаменувалося зростанням уваги суспільства до вищої освіти, реформування якої стало об’єктивною необхідністю, особливої значущості в цьому процесі набуває модернізація діяльності вищих навчальних закладів. Метою статті є аналіз проблем реформування та перспектив розвитку вищої освіти в Україні.

На основі проведеного дослідження можемо стверджувати, що вища освіта сьогодні має стати головною рушійною силою в зміні свідомості і поведінки людей, соціалізації сфери освіти, оптимізації форм передачі знань. У зв’язку з цим вважаємо, що вузи повинні розглядатися: а) як центри національної культури; б) науково-дослідні центри; в) центри соціалізації людини.

У статті запропоновано комплекс заходів, які сприятимуть становленню автономності українських вищих навчальних закладів, зокрема: потрібно передати вищим навчальним закладам право самостійно визначати доцільність існування, структуру, форму і способи затвердження таких документів, як: структурно-логічна схема підготовки за освітньою програмою; навчальні та робочі навчальні програми дисциплін; індивідуальний навчальний план студента; конспект лекцій; методичні вказівки до тих чи інших видів роботи; види і форми поточного і підсумкового контролю, форми і методи реєстрації результатів навчання; програми і щоденники практик; журнали обліку роботи студентів та викладачів та ін.

Сформульовано низку рекомендацій стосовно акредитації ВНЗ, що є необхідними в ході імплементації реформи вищої освіти: потрібно змінити загальний підхід до акредитації: замість репресивно-регулятивного на консультаційно-аналітичний; децентралізувати процес акредитації, зробити його добровільним і віддати приватним або громадським акредитаційним агенціям; відмовитися від детальної регламентації у сфері акредитації, максимально спростити стандарти, за якими проводиться оцінювання, і вимоги до навчального процесу, більшу увагу звернути на принципи оцінювання і орієнтацію на результати вищої освіти.


Ключові слова


вища освіта; якість освіти; дослідницький університет; автономія вищого навчального закладу; акредитація; стандартизація

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrushchenko, V. (2001). Osnovni tendentsii rozvytku vyshchoi osvity Ukrainy na rubezhi stolit (sproba prohnostychnoho analizu). Vyshcha osvita Ukrainy, 1,11-17.

Voitenko, H. O., Voitenko V. P., Telis, L. O. (2011). Problemy i shliakhy reformuvannia vyshchoi osvity v Ukraini. Filosofski doslidzhennia, 14. Retrieved from: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/1169.

Stepko, M. (2013). Svitovi tendentsii rozvytku system vyshchoi osvity ta problemy zabezpechennia yakosti y efektyvnosti vyshchoi osvity v Ukraini. Vyshch. shk., 7, 13–22.

Yablonskyi, V. A. (n.d.). Shchodo kontseptsii reformuvannia vyshchoi osvity v Ukraini. Retrieved from: http://www.anvsu.org.ua/index.files/Articles/Jablonskiy1.htm.

Andrushchenko, V. P., Bekh, I. D., Bykov, V. Yu. (2011). Natsionalna dopovid pro stan i perspektyvy rozvytku osvity v Ukraini. Kyiv : Ped. dumka.

Sergeev, V. A. (2001). Innovacionnaja missija universiteta. Innovacii, ½, 81-83.

Zghurovskyi, M. Z. (n.d.). Bolonskyi protses – strukturna reforma vyshchoi osvity na yevropeiskomu prostori. Retrieved from: http://www.ntu-kpi.kiev.ua/bologna.

Neave, J. (1996). Education. Academic freedom and university autonomy: an abiding concern. Higher Education Policy, 9(4), 264.

Kasianov, H. (2005). Universytetska avtonomiia: skladova hromadianskoho suspilstva. Dzerkalo tyzhnia, 13 serpnia 2005.

Rozovski, G. (2014). Issledovatel'skie universitety: amerikanskaja iskljuchitel'nost'? Voprosy obrazovanija, 2, 8-19.

Pro vyshchu osvitu vid 01.07.2014 # 1556-VII. (2014). Retrieved from: http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu.

International Assembly for Collegiate Business Education (2009). Accreditation Manual,1-2.

Eaton, J. S. (2012). An Overview of U.S. Accreditation. Retrieved from: www.chea.org/pdf/Overview%20of%20US% 20Accreditation%202012.pdf.

Brink, K. E. & Smith, C. A. (2012). A Comparison of AACSP, ACBSP and IACBE Accredited U.S. Business Programs: An Institutional Resource Perspective. Business Education & Accreditation, 4(2), 1-15.

Panych, O. (n.d.). Akredytatsiia i perspektyvy universytetskoho rozvytku: zauvazhennia do reformy vyshchoi osvity v Ukraini. Retrieved from: http://education-ua.org/ua/articles.

Gaston, P. L. (2014). Higher Education Accreditation: How Its Changing, Why It Must. Stylus Publishing, LLC.

Pelikan, Ya. (2009). Ideia Universytetu: Pereosmyslennia. Kyiv: Dukh i Litera.

Andrusenko, S. I. & Domnich V. I. (2003). Akredytatsiia. Orhanizatsiia ta provedennia u vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy. Kyiv: KUETT.

Nanivska, Ye. V. (n.d.). Alternatyvni dzherela finansuvannia vyshchoi osvity Ukrainy. Materialy II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Innovatsii ta tradytsii v suchasnii naukovii dumtsi». Retrieved from: http://intkonf.org/nanivska.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022