Дерегуляція господарської діяльності в аграрному секторі економіки: етапи, галузеві особливості, механізми

Mykhailo Mykhailovych Ksenofontov, Anatolii Vasylyovych Ivanko


Анотація


Предметом статті є дослідження особливостей реформування управління аграрним сектором в Україні в контексті децентралізації влади та дерегуляції господарської діяльності. Мета роботи полягає у характеристиці етапів, галузевих особливостей та механізмів дерегуляції в галузях аграрного сектору економіки. Використано наступні методи: аналізу і синтезу, аналогій, експертний, метод функціонального аналізу. Результатом статті є узагальнення закономірностей зміни ставлення держави до ринкової економіки із виокремленням чотирьох характерних етапів еволюції ролі держави:  перший – вільний розвиток ринку і відповідно ліберальна політика держави щодо економічного розвитку (до «великої депресії» 30-х років ХХ століття); другий – антикризова політика в період «великої депресії» та Другої світової війни (до 50-х років ХХ ст.); третій – політика активізації розвитку в умовах післявоєнного економічного підйому (до 80-х років ХХ ст.); четвертий - політика дерегуляції в умовах спаду темпів економічного розвитку (в нинішній період). Охарактеризовано три групи галузей відносно особливостей здійснення дерегуляції: потенційно конкурентні, галузі природних монополій, сегмент державного сектору та визначено наближеність аграрного сектора до потенційно конкурентних галузей. Підкреслено доцільність урахування світового досвіду при реформування управління аграрним сектором при використанні механізмів дерегулювання: лібералізації бар’єрів доступу на ринок, приватизації, контрактації.

Результати можуть бути використані в процесі обґрунтування  механізмів реформування управління галузями аграрного сектора економіки України.


Ключові слова


управління; дерегуляція; реформування; аграрний сектор; механізм; ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Fridman, M. (2006). Kapitalizm i svoboda. Moscow : Novoe izd-vo.

Demsetz, H. (1973). Industry Structure, Market Rivalry, and Public Policy. The Journal of Law and Economics, 16(1), 1–9.

Stigler, G. J. (1968). The Organization of Industry. Homewood, R. D. Irwin.

Najt, F. H. (2003). Risk, neopredelennost' i pribyl' Moscow : Delo.

Posner, R. A. (1999). Natural Monopoly and its Regulation. Washington DC., Cato Institute.

Osborne, D. & Gaebler, T. (1992). Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. Reading, Mass. : Addison- Wesley.

Peters, T. J. & Waterman, R. H. (n.d.). In search of excellence (lessons from America’s best-run companies). Harper & Row, Publishers, New York.

Lane, J.-E. (2006). Osborne’s Trilogy: A Critique of the Management Philosophy of David Osborne. Halduskultuur, 7, 6–14.

Smal'kis, V. & Bubnis, G. (2010). Novyj publichnyj menedzhment i modernizacija upravlenija. Teorіja ta praktika derzhavnogo upravlіnnja, 1, 21–28. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tpdu_2010_1_5.pdf.

Kalmychkova, E. N. & Rozanova, N. M. (2004). Deregulirovanie, privatizacija i razvitie konkurencii. Jekonomicheskij vestnik Rostovskogo gosudarstvennogo universiteta, 1 (2), 130-142.

Kropyvko, M. F., Ksenofontov M. M., Khmil N. V. (2015). Napriamy udoskonalennia derzhavnoho upravlinnia ahrarnym sektorom v umovakh detsentralizatsii vlady ta derehuliatsii hospodarskoi diialnosti. Ekonomika APK, 3, 5-14.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022