Інвестиційні пріоритети економічних реформ Китаю в умовах глобальної нестабільності

Iryna Olehivna Ivashchuk, Mykhailo Romanovych Ornat


Анотація


Вступ. Глобалізаційні процеси впродовж десятиліть супроводжувалися інтенсивною лібералізацією міжнародних економічних відносин, що спричинило високу чутливість світової економіки до виявів локальної нестабільності, яка трансформувалася у глобальну, і більшість країн світу виявилися неготовими до її негативних наслідків. Під впливом глобальної нестабільності Китай обрав власну модель економічних реформ, що кардинально відрізнялася від моделей інших держав, тому практична ефективність цієї моделі ринкових перетворень у 90-х рр. ХХ ст. стала своєрідним поштовхом для зовнішньоторговельної та інвестиційної активності країни. За таких умов актуалізуються питання визначення вектору інвестиційного розвитку Китаю. Предметом дослідження є інвестиційні пріоритети країни в контексті економічних реформ в умовах глобальної нестабільності.

Мета. Метою статті є виявлення інвестиційних пріоритетів економічних реформ Китаю за умови глобальної нестабільності. Сформульовано наступні завдання: узагальнити особливості прояву глобальної економічної нестабільності; розкрити основні аспекти економічних реформ Китаю; проаналізувати тенденції його інвестиційної активності; обґрунтувати важливість інвестицій для реформування економіки країни.

Методи (методологія). Методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання. У процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи, серед яких найсуттєвішими є: абстрактно-логічний метод – для формулювання висновків дослідження; методи аналізу, синтезу й узагальнення – для вивчення основних тенденцій інвестування та реформування економіки Китаю; системного підходу – при виявленні причин та чинників глобальної нестабільності; графічний метод.

Результати. У результаті проведеного дослідження визначено причини і чинники глобальної нестабільності та з’ясовано їх негативний вплив на розвиток світового господарства. Встановлено особливості економічних реформ країни. Проаналізовано сучасну інвестиційну політику Китаю та обґрунтовано його підходи до залучення іноземного капіталу в країну та експорту інвестицій. Сформульовано пріоритети інвестиційної політики держави.


Ключові слова


глобалізація; глобальна нестабільність; економічний розвиток; іноземні інвестиції; інвестиційна політика; Китай; реформування економіки; фінансово-економічна криза

Повний текст:

PDF

Посилання


Ornat, M. R. (2013). New policy and new challenges for China. European Applied Sciences, 7, 63-67.

Mayyer, L., Shmidt, F., Shuler, K. (2004). Yak hlobalizatsiya vede do kryzy svitovoyi ekonomiky. Ekonomichnyy chasopys – XXI, 2, 8-14.

Sivachenko, I. (2010). Vil'ni ekonomichni zony: svitovyy dosvid i ukrayins'ka praktyka. Kyiv : Tsentr navchal'noyi literatury.

Kovtonyuk, O. V. (2010). Vplyv hlobal'noyi finansovoyi kryzy na finansuvannya mizhnarodnoyi torhivli. Aktual'ni problemy ekonomiky, 9, 11-12.

Zuliu, H. & Khan, M. S. (2009). Why is China growing so fast? International monetary Fund.

Seung, H. P. & Vanhonaker, V. (2007). Problemy transnacional'nyh korporacij v Kitae: dumaj lokal'no,

dejstvuj global'no, 8 (19). Retrieved from: http://www.ideamagazine.com.ua/archive/8830/advance/8902.html.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2021