Розвиток страхового ринку у контексті ефективності процесу андеррайтингу

Oksana Anatoliivna Vodolazska


Анотація


Вступ. Ефективність андеррайтингу страхових компаній зазвичай оцінюють за показниками розвитку страхового ринку та фінансовими результатами страхування. Фактично аналіз стану страхового ринку та оцінка ефективності функціонування страхових компаній загалом є віддзеркаленням якості процесу селекції та андеррайтингу ризиків, які приймаються на страхування. Варто зазначити також, що прямої залежності розвитку страхового ринку від роботи андеррайтерів немає, оскільки останній – це внутрішній процес кожного страховика. Водночас від цього напряму залежить якість індивідуального страхового портфеля окремої страхової компанії, сумарна величина та структура яких дозволяє охарактеризувати ефективність андеррайтингу загалом по страховому ринку.

Мета. Метою статті є дослідження стану українського страхового ринку як результату діяльності страхових компаній з формування та управління страховим портфелем, що дозволяє охарактеризувати ефективність їх андеррайтингової політики.

Метод (методологія). Для досягнення поставленої мети використано методи збору і узагальнення інформації. Задля дослідження впливу окремих чинників на зміну обсягу та структури страхових премій та страхових виплат проведено їх ретроспективний аналіз.

Результати. За результатами проведеного дослідження виокремлено основні тенденції, характерні для українського страхового ринку в частині формування збалансованого страхового портфеля. Обґрунтовано, що одним із внутрішніх чинників активізації розвитку страхового бізнесу є саме ефективно побудований процес андерайтингу окремої страхової компанії. Застосування такого підходу дозволить забезпечувати прибутковість та фінансову стійкість страхових компаній через ґрунтовний аналіз і відбір ризиків для прийняття їх на страхування. 


Ключові слова


страховий ринок; страхова компанія; страховий портфель; перестрахування; андеррайтинг

Повний текст:

PDF

Посилання


Knejsler, O. V. (2012). Rynok perestrakhuvannia Ukrainy: teoretyko-metodolohichni dominanty formuvannia ta priorytety rozvytku. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury.

Kozmenko, O. V., Kozmenko, S. M. & Vasil'ieva, T. A. (2012). Novi vektory rozvytku strakhovoho rynku Ukrainy. Sumy: Universytets'ka knyha.

Levchenko, V. P. (2011). Problemy ta perspektyvy rozvytku strakhovoho rynku Ukrayiny v umovakh finansovoyi nestabil'nosti. Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noho universytetu derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrayiny, 1, 257-266.

Lytvyn, P. V. (2011). Analiz problem rozvytku strakhovoho rynku Ukrayiny. Naukovi rozvidky z derzhavnoho ta munitsypal'noho upravlinnya, 1. Retrieved from : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nrzd/2011_1/40.pdf.

Piratovs'kyj, H. L. (2006). Strakhovyj biznes. Kyiv: KNTEU.

Pozdniakova, L. O. (2010). Problemy rozvytku strakhovoho rynku Ukrainy i shliakhy yikh rozviazannia v suchasnykh umovakh. Actual problems of economy, 6, 250-254.

Tkachenko, N. V. (2014). Strakhuvannia. Kyiv: UBS NBU.

Informatsiya pro stan i rozvytok strakhovoho rynku Ukrayiny za 2014 r. (2015). Retrieved from : http://nfp.gov.ua/content/informaciya-pro-stan-i-rozvitok.html.

Statystyka strakhovoho rynku Ukrayiny. (2015). Retrieved from: http://forinsurer.com/stat.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022