Прагматизм економічної оцінки інтелектуального капіталу вітчизняних суб’єктів молочної промисловості

Olha Mykolaivna Sobko


Анотація


Вступ. Досліджено теорію інтелектуального капіталу підприємств стосовно оцінки його вартості та доведено вплив на формування вартості суб’єктів корпоративного сектору. Визначено сфери застосування та вектори поширення методик економічної діагностики останнього у практичній діяльності сучасних суб’єктів господарювання. Здійснено порівняльний аналіз доцільності застосування різних методик оцінки інтелектуального капіталу підприємств.

Предметом дослідження є методичні підходи до оцінки інтелектуального капіталу суб’єктів господарювання.

Метою дослідження є здійснення порівняльного аналізу методик оцінки інтелектуального капіталу сучасних суб’єктів господарювання, а також економічне обґрунтування доцільності розширення сфер їх застосування у практичній діяльності підприємств молокопереробної промисловості.

Метод (методологія). У процесі роботи для обґрунтування положень, наведених у статті, використано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів, зокрема: історико-логічний – при дослідженні теоретичних основ і еволюції розвитку методології оцінки інтелектуального капіталу підприємства; аналізу і синтезу – для зіставлення основних підходів до трактування понять і методики оцінки інтелектуального капіталу; порівняння і групування – для систематизації показників, застосованих для оцінки інтелектуального капіталу товариства; графічний метод – для наочної репрезентації технологій вимірювання інтелектуального капіталу підприємства; абстрактно-логічний – для теоретичного узагальнення і формулювання висновків.

Результати. Виявлено переваги та недоліки застосування різноманітних методик оцінки інтелектуального капіталу підприємств. Визначено фактори впливу на результати економічної оцінки інтелектуального капіталу приватного акціонерного товариства. Встановлено можливі сфери застосування окремих методик економічної оцінки інтелектуального капіталу суб’єктів корпоративного сектору.

Сфера застосування результатів. Поширення в практичній діяльності сучасних вітчизняних суб’єктів, які функціонують у сфері молочної індустрії, методик оцінки інтелектуального капіталу, дозволить підвищити їх інвестиційну привабливість, інтелектомісткість виробництв, а також виявляти резерви для підвищення конкурентних переваг, що позитивно вплине на посилення їх експортного потенціалу. 


Ключові слова


балансова вартість; інтелектуальний капітал; інтелектуальна премія; капітал знань; ринкова вартість

Повний текст:

PDF

Посилання


Styuart, T. (1998). Bohatstvo ot uma. Mynsk : Paradoks.

Steward, T. A. (1997). Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations. New-York: Doudleday&Currency.

Hiroyuki, I. & Roehl, Th. W. (1987). Mobilizing Invisible Assets. Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press. Retrieved from: http://203.128.31.71/articles/067457771X%20Mobilizing%20Invisible%20Assets1.pdf.

Aaker, D. A. (1992). Strategic Market Management. New-York: John Wiley&Sons, Inc.

Brooking, A. (1997). Intellectual Capital. Core Asset for the Third Millennium Enterprise. London: International Thomson Business Press.

Sveiby, K. E. (1997). The New Organizational Wealth. San Francisco.

Sveiby, K. -E. (n.d.). Methods for Measuring Intangibles Assets. Retrieved from: http://www.sveiby.com/articles/IntangileMetods.htm.

Sveiby, K. E. (2005). The Invisible Balance Sheet: key indicators for accounting, control and valuation of know-how companies. Retrieved from: http://www.sveiby.com/TheLibrary/IntangibleAssets/tabid/81/Default. aspx. -2005.

Edvinsson, L. & Malone, M. (2001). Kapitał intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swego przedsiębiorstwa odnajdując jego ukryte korzenie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Warschat, J., Wagner K. & Hauss, I. (1999). Measurement System for the Evaluation of R&D Knowledge in the Sector, Report on Workshop Intellectual Capital. Intangible Investments.

Dobija, D. (2004). Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

McElroy, M. W. (2002). Social innovation capital. Journal of Intellectual Capital, 30, 1, 30–39. Retrieved from: http://www.emeraldinsight.com/journals.htm/journals.htm?issn=1469-1930&volume=3&issue=1&articleid=883948&show=pdf.

Illyashenko, S. M. (2008). Aktual'ni problemy upravlinnya intelektual'nym kapitalom pidpryyemstva. Mekhanizm rehulyuvannya ekonomiky, 2, 91–101.

Kendyukhov, O. V. (2008). Efektyvne upravlinnya intelektual'nym kapitalom. Donets'k: NAN Ukrayiny; Instytut ekonomiky promyslovosti; DonUEP.

Butnik-Sivers'kyy O. B. (2002). Intelektual'nyy kapital: teoretychnyy aspekt. Intelektual'nyy kapital, 1, 16–27.

Heyets', V. M. (2006). Ukrayina u vymiri ekonomiky znan'. Kyiv: Osnova.

Kasiewicz S., Rogowski, W., Kisińska, M. (2006). Kapitał intelektualny: spojrzenie z perspektywy interesariuszy. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Ujwary-Gil A. (2009). Kapitał intelektualny s wartość rynkowa pzredsiebiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck.

Statystychnyy shchorichnyk Ukrayiny. (2015). Retrieved from: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm.

Valovyy rehional'nyy produkt. Publikatsiya dokumentiv Derzhavnoyi sluzhby statytystyky Ukrayiny. (2008). Retrieved from: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2008/vvp/vrp/vrp2008_u.htm.

Koniec stagnacji. Handel spożywczy czekają duże wzrosty. (2015). Retrieved from: http://www.portalspozywczy. pl/handel/wiadomosci/koniec-stagnacji-handel-spozywczy-czekaja-duze-wzrosty,122659.html.

Keranchuk, T. L. (2015). Suchasni problemy rozvytku molochnoho biznesu v Ukrayini. Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, 4, 408–413.

Polska Izba Mleka: skup mleka wzrosł o 2,4 %. (n.d.). Retrieved from: http://www.portalspozywczy. pl/mleko/wiadomosci/polska-izba-mleka-skup-mleka-w-tym-roku-wzrosl-o-2-4-proc,122274.html.

Polskie firmy spożywcze na rankingowej Liście 2000. (2013). Retrieved from: http://przemyslspozywczy. eu/wp/wp-content/uploads/2013/01/Polskei-firmy-spo%C5%BCywcze-na-rankingowej-Li%C5%9Bcie-2000.pdf.

Mlekowita eksportuje 25 % swojej produkcji. (2015). Retrieved from: http://www.portalspozywczy.pl/mleko/wiadomosci/mlekovita-eksportuje-25-proc-swojej-produkcji,122699.html.

Pres tsentr «Molokiyi». (2015). Retrieved from: http://molokija.com/press_release/shanovni-aktsioneri.

Beyer, K. (2014). Pomiar kapitału intelektualnego wskażnikiem MV/BV. Studia i Rrace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 38 (1), 9–19.

Wskażniki dla naboru 2015: przetwórstwo mleka. (2015). Retrieved from: http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Wsparcie_inwestycji_w_przetwarzanie_produktow_rolnych__obrot_nimi_lub_ich_rozwoj/A/WSKAZNIKI_DLA_NABORU_GRUDZIEN_2015.pdf.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2022