Сільський зелений туризм як перспективний напрям розвитку суб’єктів агробізнесу в регіонах України

Alla Oleksiyivna Kravchuk


Анотація


Вступ. Вирішення стратегічних завдань відродження вітчизняного села та створення потужного конкурентоспроможного аграрного сектору в сучасних умовах неможливе без використання інноваційних і креативних підходів до процесу управління господарською діяльністю. Одним з таких неортодоксальних підходів є диференціація господарської діяльності суб’єктів аграрного сектору в напрямку створення нових ініціативних видів діяльності, зокрема, розвиток сільського зеленого туризму.

Мета. Метою дослідження є проведення комплексної оцінки потенціалу сільських територій до становлення та розвитку сільського зеленого туризму як перспективного альтернативного напряму диференціації основного виду господарської діяльності суб’єктів аграрної сфери.

Метод (методологія). Конкретну методологію наукового дослідження становить сукупність методів і прийомів систематизації і узагальнення існуючих наукових поглядів на обрану проблематику, дослідження специфічних особливостей вирішення поставлених завдань та обґрунтування концептуальних засад досягнення поставленої мети дослідження.

Результати. Систематизація мотиваційних інтересів активізації сільського зеленого туризму в регіонах України показала, що домінуючими мотивами диференціації основного виду діяльності суб’єктів аграрного сектору в сучасних умовах розвитку сільських територій є: збільшення доходів сільського населення та зростання рівня зайнятості, можливості диференціації джерел доходів селян, відсутність потреби у значних інвестиціях та додатковому навчанні, можливості самореалізації мешканців сільських територій. Пріоритетними напрямами розвитку зеленого туризму в цих регіонах у найближчій перспективі мають стати: прийом та проживання туристів; прокат туристичного обладнання; виробництво і реалізація туристичних товарів народного промислу; надання туристичних послуг (велосипедний, гастрономічний, агротуризм, культурно-історичний туризм, організація рекреаційного відпочинку, гірський та екологічний туризм); організація дегустаційних та кулінарних екскурсій; активний розвиток готельного бізнесу, кемпінг (будівництво агрокотеджів, рибальських будинків, агросадиб, кінні ферми); організація історико-етнографічних заходів; поширення релігійних турів; надання комплексу широко розповсюджених послуг (рибальство, полювання, збирання ягід і грибів, лікарських рослин тощо); розвиток та популяризація водних видів спорту (кайтинг, віндсерфінг). 


Ключові слова


сільський зелений туризм; турпродукт; регіональний розвиток; суб’єкти аграрного бізнесу; диференціація діяльності; сільські території; соціальна сфера села

Повний текст:

PDF

Посилання


Materialy Derzhavnoho ahentstva Ukrainy z turyzmu i kurortiv. (2014). Retrieved from: http://tourism.gov.ua/ua/

Hlovatska, V. V. (2008). Rozvytok pidpryiemnytstva v systemi stanovlennia silskoho (zelenoho) turyzmu: avtoref. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ekonom. nauk za spets. 08.00.04 «Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy (za vydamy ekonomichnoi diialnosti)». Zhytomyr.

Rutynskyi, M. Y. & Zinko, Yu. V. (2008). Silskyi turyzm. Kyyiv: Znannia.

Kyfiak, V. F. (2003). Orhanizatsiia turystychnoi diialnosti v Ukraini. Chernivtsi: Knyha XXI.

Kravchenko, N. (2007). Rol silskoho turyzmu v rozvytku rehioniv Polissia. Nizhyn.

Byrkovych, V. I. (2008). Silskyi zelenyi turyzm – priorytet rozvytku turystychnoi haluzi Ukrainy. Stratehichni priorytety. Naukovo-analitychnyi shchokvartalnyi zbirnyk, 1 (6), 138-143.

Skrypnyk, N. Ya. & Serdiuk, A. M. (2013). Rekreatsiina heohrafiia. Kyyiv: Tsentr uchbovoi literatury.

Lobo, R. (2001). Helpful agricultural Tourism (Agri-tourism) Definitions, 5, 25-26.

Nilsson. P. (2002). Staying on farms; an ideological background. Annals of Tourism Research, 29, 7-24.

Lyzohub, V. A. & Perov, O. V. (2010). Mozhlyvosti vplyvu silskoho zelenoho turyzmu na funktsionuvannia sotsialnoi infrastruktury ahropromyslovoho kompleksu. Visnyk yurydychnoi akademii Ukrainy im. Ya. Mudroho, 3, 64-68.

Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2013 r. (2014). Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/head.html.

Darchuk, V. H. (2013). Reklamni marshruty po tochkakh sadyv yak odyn z chynnykiv rozvytku silskoho (zelenoho) turyzmu v Ukraini. Biznes-Inform, 8, 204-210.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
##submission.copyrightStatement##Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2020