Vol 17, No 3 (2014)

Full Issue

View or download the full issue PDF (Українська)

Table of Contents

Mykhaylo Ivanovych Abramyk
PDF
4-9
I. V. Вezpyata
PDF
10-14
Stanislav Anatoliyovych Buhayenko
PDF
15-19
Liudmyla Tarasivna Herman
PDF
20-27
Vladyslav Valeriyovych Gubin
PDF
28-34
Oleksandr Vladyslavovych Korniyetskyi
PDF
35-41
Alla Oleksiyivna Kravchuk
PDF
42-48
Volodymyr Romanovych Kupchak
PDF
49-53
V. V. Lahodiienko
PDF
54-57
N. V. Lahodiienko
PDF
58-63
V. M. Orel
PDF
64-69
Valentyna Ivanivna Skabal
PDF
70-75
I. O. Shapovalova
PDF
76-80
T. V. Shtuchka
PDF
81-87