Vol 29, No 2 (2019)

DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2019.02

Full Issue

View or download the full issue PDF (Українська)

Table of Contents

Olena Benzar, Aleksandra Laktionova
PDF
5-14
Liudmyla Burdonos, Vita Vynohradnia
PDF
15-23
Halyna Zabchuk
PDF
24-32
Olga Katerna
PDF
33-43
Тetiana Kravchenko, Marina Vlasenko
PDF
44-52
Nataliia Letunovska, Liudmyla Saher, Liubov Syhyda
PDF
53-61
Oksana Mykoliuk, Valentyna Bobrovnyk
PDF
62-72
Nataliya Mychak
PDF
73-79
Oksana Pozniak
PDF
80-86
Svitlana Rozumeі, Kseniia Semidey
PDF
87-94
Svitlana Chernobrovkina
PDF
95-101
Oleksii Hab
PDF
102-110
Svitlana Kushnir
PDF
111-119
Ihor Yatsiv, Denys Bobrovnyk
PDF
120-126