Vol 30, No 1(1) (2020)

DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.01.01

Full Issue

View or download the full issue PDF (Українська)

Table of Contents

Anastasia Balatska
PDF
7-14
Yanina Barybina
PDF
15-21
Lyudmila Batenko, Anastasia Liezina, Victoria Moskaliuk
PDF
22-37
Natalia Botvina
PDF
38-41
Tetiana Goncharenko
PDF
42-49
Elvira Danilova
PDF
50-56
Iryna Dashko
PDF
57-64
Liudmyla Deineko, Olena Tsyplitska
PDF
65-73
Maryna Dielini
PDF
74-83
Victoria Dudchenko
PDF
84-89
Olena Zamula, Oleksii Zamula, Iryna Uhrimova
PDF
90-96
Iuliia Kalynichenko
PDF
97-104
Yurii Kindzerskyi
PDF
105-117
Natalia Kuharskaya
PDF
118-125
Dmytro Liudvenko
PDF
126-132
Nataliia Nazukova
PDF
133-146
Volodymyr Osmyatchenko, Kateryna Pinchuk
PDF
147-157
Iryna Perevozova, Khrystyna Storoshchuk
PDF
158-165
Olga Prygara, Viktoria Zhurylo
PDF
166-182
Nataliia Prykaziuk, Mariia Satsiuk
PDF
183-191
Viktor Seliutin, Leonid Yatsun, Oleksandr Olshanskiy
PDF
192-200
Anna Stovpova
PDF
201-209
Marian Tripak
PDF
210-216
Nataliia Dzhuruk
PDF
217-224
Stepan Karabanyk
PDF
225-230
Lyudmyla Matviychuk
PDF
231-240
R. Snishchenko, V. Grynchutskyi
PDF
241-248