Vol 30, No 2 (2020)

DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.02

Table of Contents

Olha Sobko, Iryna Boichyk, Ihor Krysovatyy, Svitlana Smereka
PDF
7-16
Oleksandra Vasylchyshyn, Volodymyr Tytor, Anastasiia Tsar
PDF
17-23
Maksym Zhyvko, Vitaliy Zapukhlyak, Andriy Zastavny
PDF
24-32
Svitlana Strapchuk
PDF
33-40
Kseniia Kirichenko
PDF
41-46