Vol 30, No 4 (2020)

DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.04

Table of Contents

Lyudmila Zhdanova
PDF
7-14
Nataliia Abliazova
PDF
15-22
Vasyl Brych, Natalia Galysh
PDF
23-30
Anastasia Balatska
PDF
31-41
Olha Ilyash, Olena Trofymenko, Ruslan Kolishenko
PDF
42-50
Bohdanna Kosovych
PDF
51-59
Nataliia Krivokulska, Yurii Bohach
PDF
60-66
Hryhorii Nedopad
PDF
67-73
Maryna Savchenko, Olga Shkurenko
PDF
74-83
Oleksii Taranenko
PDF
84-92
Roman Voloshyn, Andriy Vitrovyi, Vasyl Melnychenko
PDF
93-100
Laura Chekh, Serhii Voitko
PDF
101-108
Oleksandra Vasylchyshyn, Olena Sydorovych
PDF
109-117
Tetiana Vengurenko, Anastasia Yasentyuk
PDF
118-124
Liliya Korytnyk
PDF
125-131
Tetyana Karpova
PDF
132-139
Victoriia Adamyk, Yulia Dyshkant
PDF
140-146
Oksana Vakun
PDF
147-156
Marian Tripak, Iryna Harbarets
PDF
157-163
Olena Petryk, Oleksii Patsarniuk
PDF
164-172
Оksana Balaziuk, Inna Sysoieva
PDF
173-181
Lyudmila Shkulipa
PDF
182-194
Svitlana Strapchuk
PDF
192-203
Svitlana Korol
PDF
204-210
Рецензія на монографію Брича Василя, Галиш Наталії, Борисяк Олени «Стратегія управління підприємством з виробництва біопалива»: Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2020. 224 с.
Inna Kuznetsova
PDF
211-212