Том 31, № 3 (2021)

Зміст

Maryna Adamenko, Ihor Afanasiev, Serhii Kapitula, Alona Shakhno
Olha Podra, Nataliia Petryshyn
Olga Katerna, Kateryna Molchanova
Tetiana Zaharova
Kateryna Tkachenko
Оксана Гордей, Іванна Грабовська, Вікторія Негрішна
Natalia Duliaba, Victoriia Lakiza, Volodymyr Dalyk
Oleksii Zadorozhnyi, Hanna Zhaldak
Iryna Manchur
Oleg Skasko, Iryna-Lyudmyla Mohyla
Iryna Nesterenko, Nadiya Kovalevska
Tetiana Kuznietsova
Igor Pistunov
Olha Varchenko, Iryna Gerasimenko
Nataliia Bogdan, Iuliya Krasnokutska
Kateryna Romenska
Tetiana Rekalo
Alona Khmelyuk, Yulia Antonova