Інформація про автора

Alyreza, Abolkhasanzad, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Іран

  • Том 28, № 1 (2018) - Економічний аналіз на макро- та мезорівнях
    Аналіз теоретико-методичних положень до оцінки інвестиційної привабливості підприємств
    Анотація  PDF