Інформація про автора

Dolinskyy, Leonid Borysovych, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна

  • Том 24, № 1 (2016) - Економічний аналіз на макро- та мезорівнях
    Кореляційно-регресійний аналіз інвестиційної привабливості АПК
    Анотація  PDF