Author Details

Bortnikova, Liudmyla Pavlivna, Kyiv National Economic University Named after Vadym Het`man, Ukraine