Інформація про автора

Avedian, Liudmyla Yosypivna, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, Україна

  • Том 22, № 1 (2015) - Економічний аналіз на макро- та мезорівнях
    Відновлення економіки регіонів України за пріоритетними напрямами господарської діяльності та забезпечення соціальної відповідальності
    Анотація  PDF