Інформація про автора

Avedyan, Ludmila Yosypivna, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, Україна

  • Том 25, № 1 (2016) - Економічний аналіз на макро- та мезорівнях
    Шляхи і джерела фінансування регіональних інвестиційних проектів
    Анотація  PDF