Інформація про автора

Chepeliev, Maksym Hryhorovych, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Україна

  • Том 20 (2015) - Економічний аналіз на макро- та мезорівнях
    Побудова дезагрегованої таблиці «витрати-випуск» України за 2012 рік
    Анотація  PDF