Author Details

Shemyakov, Oleksandr Dmytrovych, Donetsk Regional Organization of Trade Unions of Ukraine «Radio Elektromash», Ukraine