Author Details

Kardakov, Oleksandr Yuriyovych, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine