Author Details

Mazurenko, Olga Kostyantynіvna, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine